MS Project 2016 – zarządzanie projektami

Cena netto za os.:
1.300 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

  Ten temat realizujemy również w formie grupowego szkolenia zamkniętego ściśle dopasowanego do wymagań klienta

  ms project

  PROFIL UCZESTNIKA:

  Szkolenie MS Project 2013 2016 skierowane do kierowników projektów, członków zespołów projektowych, kadry kierowniczej, oraz wszystkich chcących poznać narzędzie wspierające planowanie i kontrolę projektu, jakim jest MS Project, oraz usystematyzować zdobytą dotychczas wiedzę z dziedziny zarządzania projektami. Szkolenie prowadzone jest przy aktywnym zaangażowaniu uczestników, w oparciu o studia przypadków oraz ćwiczenia, podczas których uczestnicy, wykorzystując MS Project, rozwiązują praktyczne problemy na jakie można napotkać podczas realizacji projektów.

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

  • Wykorzystać w praktyce najważniejsze funkcje programu MS Project.
  • Przygotować i kontrolować harmonogram projektu.
  • Zarządzać zasobami i kosztami w projekcie.
  • Zidentyfikować problemy z zasobami, harmonogramem i budżetem.
  • Tworzyć raporty umożliwiające analizę stanu projektu.
  • Kontrolować pulę zasobów wykorzystywanych przy wielu projektach.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wprowadzenie do MS Project:

  • Nawigacja i konfigurowanie interfejsu,
  • Widok wykresu Gantta,
  • Formatowanie widoków, wykresów i tabel,
  • Tworzenie własnych pól i tabel,
  • Filtrowanie i sortowanie danych.

  2. Definiowanie projektu:

  • Uruchamianie projektu,
  • Wprowadzanie właściwości projektu.

  3. Tworzenie harmonogramu:

  • Struktura Podziału Prac,
  • Diagram sieciowy i metoda ścieżki krytycznej,
  • Wprowadzanie i parametryzacja zadań,
  • Usuwanie i łączenie zadań,
  • Kamienie milowe, zadania cykliczne i sumaryczne,
  • Wprowadzanie zależności i ograniczeń,
  • Optymalizacja harmonogramu – trójkąt ograniczeń.

  4. Zasoby projektu:

  • Różne typy zasobów,
  • Koszty zasobów w czasie,
  • Przydzielanie zasobów do zadań,
  • Bilansowanie przeciążeń zasobów.

  5. Kalendarze projektu:

  • Tworzenie i parametryzacja kalendarzy,
  • Przypisywanie kalendarza do projektu, zadań i zasobów.

  6. Budżetowanie projektu:

  • Tworzenie budżetu projektu,
  • Planowanie kosztów stałych i zmiennych,
  • Przepływy pieniężne w projekcie.

  7. Kontrola realizacji projektu:

  • Plany bazowe i pośrednie projektu,
  • Wprowadzanie zmian w projekcie,
  • Wprowadzanie rzeczywistego stopnia ukończenia zadania,
  • Śledzenie projektu według harmonogramu i kosztów,

  8. Metoda Wartości Wypracowanej (EVM):

  • Wprowadzanie rzeczywistego stopnia ukończenia zadania
  • Wprowadzanie rzeczywistych kosztów
  • Śledzenie postępów w projekcie
  • Planowane Koszy Planowanej Pracy
  • Planowane Koszty Wykonanej Pracy
  • Rzeczywiste Koszty Wykonanej Pracy
  • Odchylenia i wskaźniki w EVM
  • Szacowanie przyszłych wyników realizacji projektu

  9. Raportowanie stanu projektu:

  • Raporty wbudowane,
  • Raporty EVM,
  • Raportowanie danych do Excela.

  10. Praca z wieloma projektami:

  • Portfel projektów,
  • Współdzielenie zasobów.

  HARMONOGRAM

  Dzień 1Dzień 2
  Rejestracja9:45 – 10:00
  Zajęcia10:00 – 11:009:00 – 11:00
  Przerwa11:00 – 11:1511:00 – 11:15
  Zajęcia11:15 – 13:0011:15 – 13:00
  Obiad13:00 – 13:4513:00 – 13:45
  Zajęcia13:45 – 15:0013:45 – 15:00
  Przerwa15:00 – 15:1015:00 – 15:10
  Zajęcia15:10 – 17:0015:10 – 16:00

  W CENIE ZAWIERAMY

  coffee-cup Przerwy kawowe

  cutlery Obiad

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej

  studying Laptop dla uczestnika na czas szkolenia

  pl Polish
  X