Zarządzanie Projektami MS Project poziom podstawowy

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie:

 • Zarządzanie projektami – definicje,
 • Historia zarządzania projektami,
 • Działalność operacyjna v działalność projektowa (cechy projektu),
 • Trójkąt projektu i macierz kompromisów,
 • Rodzaje i rola metodyk prowadzenia projektów,
 • Metody projektowania,
 • Metoda SMART, SMARTER i inne.
 • Podsumowanie

2. Konfiguracja Programu MS Project:

 • Konfiguracja ustawień w Opcjach programu,
 • Konfiguracja właściwości,
 • Ochrona projektu.

3. Widoki, formaty i składniki:

 • Wprowadzenie do ontologii projektu:
  • Kalendarze
  •  Zasoby
  •  Zadania
  • Przydziały
 • Sposoby i formy prezentowania informacji:
  • Podstawowe typy widoków
  • Formaty widoków
  • Składniki widoków

4. Inicjowanie projektu:

 • Dla kogo projekt? Projekty wewnętrzne i projekty „dla klienta”,
 • Wybór i konfiguracja kalendarza projektu,
 • Wybór sposobu projektowania (od daty początkowej, od daty końcowej),
 • Ustalenie daty rozpoczęcia/zakończenia projektu.

5. Zasoby – wprowadzenie:

 • Zasoby typu praca,
 • Zasoby typu koszt,
 • Zasoby typu materiał,
 • Zasoby ogólne jak z nich korzystać,
 • Jednostki zasobów,
 • Kalendarze zasobów i dostępność zasobów,
 • Konfiguracja kosztów w zależności od rodzaju zasobu

6. Wprowadzanie zadań:

 • Podstawowe typy planowania (automatyczny, ręczny,
 • Omówienie wszystkich rodzajów zadań:
  • Zadanie atomowe
  • Zadanie sumaryczne
  • Zadanie typu „kamień milowy”
  • Zadanie rekurencyjne/cykliczne
  • Zadanie sumaryczne projektu
  • Tworzenie, usuwanie, dzielenie, dezaktywacja zadań
 • Praca z czasem trwania zadania:
  • Jednostki czasu
  • Czas roboczy
  • Czas szacowany
  • Czas ciągły
  • Przeglądanie zadań: sortowanie, filtrowanie, grupowanie,

7. Wprowadzenie do zaawansowanych atrybutów zadań:

 • Termin ostateczny,
 • Typy ograniczeń,
 • Typ zadania i wprowadzenie do równania pracy.

8. Relacje między zadaniami:

 • Podstawowe pojęcia (poprzednik, następnik),
 • Rodzaje relacji (ZR, RZ, ZZ i RR),
 • Inna kategoryzacja relacji: Relacje jeden do wielu, wiele do jeden, wiele do wiele, relacje odwrócone,
 • Za i przeciw relacji,,
 • Rodzaje zwłok (wyprzedzenia, opóźnienia),
 • Jednostki czasu w definiowaniu wyprzedzeń i opóźnień.

9. Koszty/Przychody:

 • Co oblicza MS Project? Koszty versus przychody,
 • Rodzaje kosztów:
  • Koszty pracy
  • Koszty użycia
  • Koszty stałe
  • Koszty budżetowe
  • Kompletowanie i inspekcja kosztów

10. Plan bazowy:

 • Plan bazowy jako niezbędny element projektu,
 • Stworzenie planu bazowego jako konieczny element fazy planowania,
 • Plan bazowy versus plany bazowe,
 • Plan bazowy i plan pośredni

11. Ścieżka krytyczna:

 • Pojęcie ścieżki krytycznej,
 • Sposoby prezentacji ścieżki krytycznej,
 • Za i przeciw ścieżki krytycznej.

12. Zakończenie fazy planowania:

 • Analiza struktury projektu:
  • Analiza zadań
  • Analiza relacji
  • Analiza zasobów
  • Analiza ścieżki krytycznej
  • Analiza i akceptacja planu bazowego

13. Użycie podstawowych widoków w procesie akceptacji projektu:

 • Wykres Ganta:
  • Wykres Ganta śledzenie
  • Wykres Ganta wiele planów bazowych
 • Oś czasu,
 • Diagram sieciowy,
 • Kalendarz,
 • Arkusz zasobów,
 • Terminarz zespołu.

14. Widoki. Formatowanie i wydruk:

 • Konfigurowanie skali czasu na wykresie Ganta,
 • Konfigurowanie skali czasu w Kalendarzu,
 • Układ i style pasków na wykresie Ganta,
 • Układ i style pasków w Kalendarzu,
 • Konfigurowanie widoku Diagramu sieciowego,
 • Konfigurowanie skali czasu w widokach przydziałów.

15. Narzędzia prezentowania danych:

 • Sortowanie zadań,
 • Użycie predefiniowanych filtrów,
 • Wyróżnianie zadań,
 • Grupowanie zadań,
 • Wprowadzenie do analizy w.w narzędzi.

16. Narzędzia wspomagające w fazie realizacji projektu:

 • Narzędzia i sposoby aktualizacji zadań,
 • Narzędzia i sposoby aktualizacji projektu,
 • Różne sposoby zmiany i konfiguracji przydziałów,
 • Użycie widoków śledzenia i planów bazowych na etapie realizacji projektu.

17. Raporty – wprowadzenie:

 • Podstawowe rodzaje predefiniowanych raportów:
  • Pulpity nawigacyjne
  • Raporty zasobów, kosztów i zaawansowania prac
  • Rzut oka na raporty wizualne

18. Makra i dostosowanie programu do swoich potrzeb:

 • Nagrywanie prostych makr ułatwiających pracę,
 • Paski narzędzi – chowanie, pokazywanie, dodawanie i usuwanie przycisków, tworzenie własnych pasków narzędzi.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia