Oracle

Przykładowy zakres wykonywanych prac:

 • Instalacja, konfiguracja oraz utrzymanie środowisk bazodanowych Oracle typu single instance, Oracle RAC, Oracle DataGuard.
 • Tworzenie oraz implementacja strategii backupów baz danych przy pomocy narzędzia rman oraz współpracujących z nimi narzędzi wspierających rman.
 • Diagnostyka baz danych w zakresie naprawy błędów. Implementacja poprawek.
 • Diagnostyka baz danych w zakresie wydajności systemów bazodanowych. Optymalizacja wydajności baz danych. Doradztwo w zakresie optymalizacji kodu aplikacji (sql, pl/sql).
 • Usługi poprawy wydajności baz danych.
 • Monitorowanie wydajności baz danych.
 • Projektowanie struktur bazy danych w procesie produkcji aplikacji.
 • Wparcie techniczne dla istniejących systemów bazodanowych.

Wydajnościowy audyt bazy danych Oracle:

 • Analiza logów pracy bazy danych pod kątem występujących błędów.
 • Weryfikacja zainstalowanych poprawek i patchy na bazie danych.
 • Weryfikacja poprawności zebranych statystyk.
 • Weryfikacja poprawności skalibrowania systemu bazy danych.
 • Analiza aktywności użytkowników.
 • Weryfikacja zdarzeń oczekiwania na bazie danych.
 • Analiza raportów generowanych z narzędzia statspack pod kątem zdarzeń oczekiwania oraz najbardziej utylizujących operacji bazodanowych.
 • Weryfikacja poprawności planów wykonania najbardziej utylizujących zapytań SQL.
 • Analiza struktury plików i katalogów.
 • Analiza konfiguracji pamięci bazy danych.
 • Analiza obciążenia procesorów.
 • Analiza utylizacji systemu dyskowego.
 • Weryfikacja kluczy obcych bez indexów.
 • Analiza zatrzasków występujących podczas pracy bazy danych.
 • Weryfikacja najbardziej obciążających zapytań SQL pod kątem ilości wykonań, odczytów fizycznych, a także odczytów logicznych.
 • Wnioski dotyczące poprawy wydajności w raporcie z audytu.
Genruj kod html do newsleterrów