Wstępna ocena bezpieczeństwa informacji

OPIS:

W coraz bardziej skomplikowanej i nieustannie rozbudowywanej infrastrukturze, gdzie bardzo często nawet co miesiąc pojawiają się nowe procesy oraz usługi informatyczne, które je wspomagają, pojawia się moment, gdzie nie do końca mamy pewność, czy informacja (dane), które przetwarzamy w naszej Organizacji jest zabezpieczona na takim poziomie, jakiego byśmy oczekiwali.

ROZWIĄZANIE:

Aby skutecznie zweryfikować stan bezpieczeństwa informacji w firmie proponujemy Państwu usługę składającą się z kilku prostych elementów:

  • Wypełnienie ankiety, która daje nam wstępny obraz sytuacji
  • Wywiad, podczas którego uzupełniamy informacje głównie na temat obszarów, które wzbudziły nasz niepokój
  • Przygotowanie raportu z przedstawieniem obecnego stanu bezpieczeństwa informacji w Państwa Organizacji.

KORZYŚCI:

  • Uzyskanie klarownej informacji, czy bezpieczeństwo danych jest na właściwym poziomie
  • Uzyskanie sugerowanych zmian do wdrożenia.