Wdrożenie Microsoft 365 / Office 365

OPIS:

Coraz częściej spotykaną sytuacją jest marginalizacja usług w lokalnych centrach przetwarzania danych na rzecz usług chmurowych. Firmy często rezygnują z utrzymywania lokalnych zasobów z prozaicznych powodów takich jak koszty lub personel potrzebny do jego utrzymania.

ROZWIĄZANIE:

Oferujemy kompleksowe projekty związane z migracją usług do chmurowej platformy produktywności firmy Microsoft, jakim jest Microsoft 365.

W ramach prac wykonujemy dokładną analizę potrzeb oraz dobór odpowiednich planów subskrypcyjnych dla Klienta, a same prace można podzielić na kilka strumieni:

 • Utworzenie odpowiedniej dzierżawy Microsoft 365 (lub wykorzystanie istniejącej) i konfiguracja podstawowych ustawień
 • Zaplanowanie i wdrożenie mechanizmów autoryzacji i synchronizacji katalogów tożsamości (np. z lokalną strukturą Active Directory)
 • Konfiguracja poszczególnych usług należących do wdrażanych planów
 • Przyłączenie i uruchomienie użytkowników w nowej platformie Microsoft 365

Najczęstszym celem naszych klientów w tych pracach jest zmiana rozwiązań produktywności w firmie, tj. wdrożenie usług poczty elektronicznej, komunikatora wiadomości błyskawicznych czy zalicencjonwanie pakietu aplikacyjnego Microsoft Office.

Jednakże również kwestie takie jak:

 • Wymagania związane z logowaniem do usług i aplikacji
 • Zarządzanie stacjami roboczymi
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
 • Ochrona danych i zabezpieczeniem przed ich wyciekiem na zewnątrz organizacji
 • Mechanizmy ochrony stacji roboczych czy serwerów.

KORZYŚCI:

 • Uproszczenie i zcentralizowanie zarządzania dużą częścią obecnego środowiska pracy użytkowników
 • Zwiększenie dostępność i jakość usług