3-cia linia wsparcia

OPIS:

Szybko rozwijające się przedsiębiorstwo w dużej mierze skupione jest na rozwoju tej części firmy i tych procesów biznesowych, które pozwalają na zachowanie ciągłości biznesowej poprzez produkcję i sprzedaż. Procesy niemające bezpośredniego wpływu na główną działalność biznesową z reguły nie są rozwijane w równie szybkim tempie. Takim przykładem może być np. wsparcie informatyczne, które pomimo wzrostu przedsiębiorstwa działa w niezmienionej formule.

ROZWIĄZANIE:

Rozwiązaniem, które jest często wykorzystywane na rynku, w takich sytuacjach może być skorzystanie ze wsparcia na zewnątrz i uruchomienie 3 linii wsparcia dla obsługi informatycznej danego procesu w firmie.

Tego typu wsparcie możemy rozpatrywać w trzech wariantach:

  • Wsparcie działającego już procesu od strony technologicznej, czyli współpraca z lokalnym Działem IT, jako zespół ekspertów na zasadach określonych z Biznesem i Działem IT.
  • Zaprojektowanie i wdrożenie od strony technologicznej wymaganego procesu oraz jego pełne utrzymanie z gwarantowanym SLA.
  • Kompleksowe wsparcie całej infrastruktury Klienta jako 3 linia wsparcia dla Zespołu IT.

KORZYŚCI:

  • Helpdesk w opcji 24 × 7
  • Rozliczanie w formie miesięcznego abonamentu
  • Masz dostępny od ręki zespół doświadczonych ekspertów
  • Nie musisz powiększać swojego zespołu IT, jeżeli wcześniej tego nie planowałeś
  • Rekomendacje dotyczące optymalizacji technologicznej w kontekście obsługiwanego procesu.