Zarządzanie Projektami (na podstawie metodyk PMI, PRINCE2, Agile i IPMA)

Cena netto za os.:
2.100 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

II Półrocze 2015

  Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

  Wszystkie tematy realizujemy również w formie projektów dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa

   

  PROFIL UCZESTNIKA:

  Szkolenie skierowane jest do średniego i wyższego szczebla kierowniczego, kierowników projektów, sponsorów projektów.

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • Uzyskanie kluczowej wiedzy o zarządzaniu projektami oraz metodykach projektowych.
  • Zrozumienie różnic pomiędzy metodykami w celu ich późniejszego właściwego doboru.
  • Poznanie najlepszych technik i narzędzi projektowych dobranych pod względem skuteczności zarządzania.
  • Przećwiczenie niezbędnych działań Sponsora i Kierownika Projektu na szczeblu strategicznym i taktycznym

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Otwarcie Szkolenia

  • Przywitanie
  • Przedstawienie celów szkolenia
  • Przedstawienie uczestników

  2. Wprowadzenie do projektów

  • Czym jest projekt – definicja
  • Podstawowe cechy projektu
  • Prawo Parkinsona
  • Pracownicy zadaniowi czy zarządzani przez cele?
  • Ryzyko projektowe
  • Projekt jako inwestycja
  • Uzasadnienie biznesowe projektu
  • Style zarządzania w projektach
  • Quiz: moje projekty

  3. Zagadnienia twarde i miękkie w projektach

  • Trójkąt projektu czyli konflikt
  • Specyfika środowiska pracy projektowej
  • Komunikacja w projekcie
  • Dlaczego projekty się nie udają?
  • Cykl Deminga a projekty
  • Organizacyjne uczenie się a projekty
  • Projekt jako zmiana

  4. Przegląd metodyk zarządzania projektami

  • Ogólna charakterystyka metodyk projektowych
  • Różnice w podejściu PMI, PRINCE2, Agile
  • Podstawy PMI-PMBoK
  • Podstawy PRINCE2
  • Manifest Agile
  • Architektura zarządzania projektami w organizacjach
  • Ćwiczenie (dobór metodyki)

  5. Organizacja projektowa

  • Czym jest organizacja projektowa?
  • Zadania Biura Zarządzania Projektami
  • Struktura organizacyjna projektu
  • Proces zarządzanie zmianą
  • Organizacja silosowa czy macierzowa
  • Warsztat: Główne problemy wdrażania zmian

  6. Definiowanie projektu

  • Interesariusze projektu
  • Cel i Zakres projektu
  • Technika SMART
  • Zasada Pareto i QuickWins
  • Macierz Kompromisów
  • MoSCoW
  • Burza Mózgów
  • Test Windowy (KISS)
  • Karta projektu
  • Ćwiczenie (wypełnianie karty projektu)

  7. Zarządzanie Zakresem projektu

  • Analiza potrzeb
  • Macierz wymagań i inne techniki analizy wymagań
  • Planowanie zorientowane na produkt
  • Struktura Podziału Produktu
  • Diagram Następstwa Produktów
  • Opisy produktów
  • Ćwiczenie (lista produktów)

  8. Zarządzanie Czasem w projekcie

  • Techniki Szacowania
  • Technika PERT
  • Prawo Parkinsona
  • Ścieżka krytyczna
  • WBS i Wykres Gantta
  • Harmonogram
  • Narzędzia do zarządzania projektem
  • Ćwiczenie (WBS + wykres Gantta)

  9. Zarządzanie zespołem projektowym

  • Nakładanie się struktur zarządzania
  • Konflikt strukturalny, umocowanie PM
  • Macierz RACI
  • Czym różni się zarządzanie zespołem w projektach od zarządzania zespołem w procesach?
  • Budowanie zespołu projektowego
  • Model Tuckmana
  • Motywowanie w projekcie
  • Piramida Maslowa a projekty
  • Teoria McGregora
  • Teoria Hertzbera
  • Przywództwo w projekcie
  • Ćwiczenie: mini-projekt Deadline

  10. Symulacja warunków występujących w projekcie, omówienie, wnioski

  11. Zarządzanie Ryzykiem

  • Proces zarządzania ryzykiem
  • Analiza Ryzyka
  • Ekspozycja ryzyka
  • SWOT i Analizy P-S
  • Odpowiedzi na ryzyko
  • Rejestr ryzyka
  • Ćwiczenie (tworzenie rejestru ryzyka)

  12. Budżet projektu

  • Podstawy planowania budżetu projektu
  • Rezerwy budżetowe
  • Obliczanie rezerwy PERT
  • Metoda Earned Value

  13. Zarządzanie Jakością

  • Proces zarządzania jakością
  • Różnice w zarządzaniu jakością dla procesów i projektów
  • Podstawy ISO i 6Sigma
  • Zapewnienie jakości
  • Kontrola Jakości
  • Wybrane techniki kontroli jakości
  • Ćwiczenie (definiowanie wymagań jakościowych)

  14. Komunikacja w projekcie

  • Komunikacja formalna
  • Raportowanie statusu projektu
  • PR projektu – przykłady
  • Komunikacja nieformalna
  • Techniki skutecznej komunikacji
  • Podstawy metajęzyka i mowy ciała
  • Wybrane zagadnienia konfliktu i negocjacji
  • Scenki (komunikacja w projekcie)

  15. Zarządzanie podwykonawcami i zakończenie projektu

  • Zarządzanie dostawcami i partnerami biznesowymi
  • Typy kontraktów
  • Gromadzenie doświadczeń
  • Rozliczenie projektu
  • Celebracja
  • Podsumowanie
  • Zakończenie szkolenia

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest wyżywienie (przerwa kawowa i obiad), wynajem i pełne wyposażenie techniczne sali szkoleniowej, materiały szkoleniowe, certyfikat podpisany przez naszego eksperta potwierdzający ukończenie warsztatów.
  W cenę szkolenia nie jest wliczony ewentualny nocleg dla uczestnika. Wedle życzenia klienta pomagamy w rezerwacji noclegów, refakturując je, dodając do ceny zakupu zgodnie z ustawą 8%+ VAT. Możemy również pośredniczyć tylko w samej rezerwacji, a zamawiający już sam bezpośrednio rozliczy się za usługę noclegową.