Migracja systemów pocztowych Exchange, Office 365, IMAP, Lotus Notes, GroupWise, Gmail

OPIS:

Usługi pocztowe w obecnych czasach to bardzo złożone systemy, w których znajdziemy również mechanizmy ochrony antywirusowej, antyspamowej, reguły transportu, konfiguracje polityk klienta pocztowego i inne mechanizmy. Migracje, konsolidacje i uaktualnienia systemów pocztowych to często złożone projekty wymagające wiedzy nie tylko technologicznej, ale też procesowej i umiejętności koordynacji wielu strumieni prac oraz procesu migracji.

ROZWIĄZANIE:

Oferujemy usługi związane z migracją systemu pocztowego w organizacjach od kilkudziesięciu do nawet kilkudziesięciu tysięcy skrzynek  pocztowych:

 • Migracje do rozwiązań chmurowych
 • Migracje z systemów IMAP, Exchange, Lotus Domino do systemów Exchange, Exchange Online
 • Rozwiązania hybrydowe
 • Koegzystencja z innymi systemami pocztowych
 • Zapewnienie synchronizacji kontaktów pomiędzy systemami
 • Usługi dostępności

Zakres prac m.in. obejmuje:

 • Planowanie migracji
 • Konfiguracja narzędzi migracyjnych
 • Koegzystencja 2 systemów pocztowych (opcjonalnie, jeśli wymagane)
 • Migracja testowa skrzynek
 • Migracja produkcyjna skrzynek

Niektóre scenariusze migracji czy koegzystencji mogą wymagać użycia dedykowanych narzędzi takich jak BitTitan, Quest czy CodeTwo.