Zarządzanie usługami IT zgodnie z dobrymi praktykami ITIL

Cena netto za os.:
1.190 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

  Ten temat realizujemy również w formie grupowego szkolenia zamkniętego ściśle dopasowanego do wymagań klienta

  itil

  PROFIL UCZESTNIKA:

  Szkolenie z ITIL skierowane jest zarówno do osób zaangażowanych w świadczenie usług IT w roli specjalistów, kierowników zespołów, członków kadry kierowniczej jak i osób odpowiedzialnych za koordynację działań po stronie organizacji korzystających z usług IT.

  W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się na poziomie podstawowym z procesowym modelem zarządzania usługami IT opisanym w bibliotece ITIL, z jego kluczowymi założeniami, pojęciami i rekomendacjami, oraz z zasadami stosowania modelu ITIL.

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

  • Zdefiniować na czym polega wartość usługi,
  • Scharakteryzować usługę parametrami użyteczności i gwarancji,
  • Opisać model cyklu życia usługi,
  • Wskazać procesy, role i funkcje wspierające dostarczanie usług,
  • Wskazać przykładowe narzędzia automatyzujące realizację procesów.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wprowadzenie do zarządzania usługami IT:

  • Kluczowe pojęcia i definicje,
  • Usługa i jej komponenty,
  • Wartość usług i dopasowanie IT-Biznes,
  • Role, procesy i funkcje w zarządzaniu usługami,
  • Cechy biblioteki ITIL i sposób wprowadzania w organizacji.

  2. Model cyklu życia usług IT:

  • Strategia usług,
  • Projektowanie usług,
  • Przekazanie usług,
  • Eksploatacja usług,
  • Ciągłe doskonalenie.

  3. Strategia usług:

  • Proces Zarządzania strategicznego usługami IT,
  • Proces Zarządzania portfelem usług,
  • Proces Zarządzania finansowego usługami IT,
  • Proces Zarządzania popytem,
  • Proces Zarządzania relacjami z biznesem.

  4. Projektowanie usług:

  • Proces Zarządzania poziomem świadczenia usług,
  • Proces Zarządzania katalogiem,
  • Proces Zarządzania dostępnością;
  • Proces Zarządzania ciągłością,
  • Proces Zarządzania potencjałem wykonawczym,
  • Proces Zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • Proces Zarządzania dostawcami,
  • Proces Koordynacji projektowania.

  5. Przekazanie usług:

  • Proces Zarządzania zmianami,
  • Proces Zarządzania zasobami i konfiguracją usług,
  • Proces Zarządzania wydaniami i wdrożeniami,
  • Proces Zarządzania wiedzą,
  • Proces Planowania i wsparcia przekazania.

  6. Eksploatacja usług:

  • Proces Zarządzania zdarzeniami,
  • Proces Zarządzania incydentami,
  • Proces Zarządzania problemami.
  • Proces Zarządzania uprawnieniami dostępu,
  • Proces Realizacji wniosków,
  • Funkcja Centrum wsparcia użytkowników (Service Desk),
  • Funkcja Zarządzania wsparciem technicznym,
  • Funkcja Zarządzanie aplikacjami,
  • Funkcja Zarządzania eksploatacją IT.

  7. Ustawiczne doskonalenie usług:

  • Model PDCA (Cykl Deminga) w doskonaleniu usług,
  • Proces Doskonalenia Usług.

  8. Kluczowe zagadnienia z perspektywy powodzenia projektu wprowadzenia dobrych praktyk w organizacji:

  • Planowanie projektu wdrożenia systemu zarządzania usługami IT,
  • Identyfikacja procesów i ról,
  • Dobór narzędzi ITSM,
  • Aspekty ludzkie w projekcie wprowadzenia i stosowania dobrych praktyk zarządzania usługami IT.

  HARMONOGRAM

  Dzień 1Dzień 2
  Rejestracja9:45 – 10:00
  Zajęcia10:00 – 11:009:00 – 11:00
  Przerwa11:00 – 11:1511:00 – 11:15
  Zajęcia11:15 – 13:0011:15 – 13:00
  Obiad13:00 – 13:4513:00 – 13:45
  Zajęcia13:45 – 15:0013:45 – 15:00
  Przerwa15:00 – 15:1015:00 – 15:10
  Zajęcia15:10 – 17:0015:10 – 16:00

  W CENIE ZAWIERAMY

  coffee-cup Przerwy kawowe

  cutlery Obiad

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej

  studying Laptop dla uczestnika na czas szkolenia