Zarządzanie usługami IT zgodnie z dobrymi praktykami ITIL

Cena netto za os.:
1.190 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

Ten temat realizujemy również w formie grupowego szkolenia zamkniętego ściśle dopasowanego do wymagań klienta

itil

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie z ITIL skierowane jest zarówno do osób zaangażowanych w świadczenie usług IT w roli specjalistów, kierowników zespołów, członków kadry kierowniczej jak i osób odpowiedzialnych za koordynację działań po stronie organizacji korzystających z usług IT.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się na poziomie podstawowym z procesowym modelem zarządzania usługami IT opisanym w bibliotece ITIL, z jego kluczowymi założeniami, pojęciami i rekomendacjami, oraz z zasadami stosowania modelu ITIL.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Zdefiniować na czym polega wartość usługi,
 • Scharakteryzować usługę parametrami użyteczności i gwarancji,
 • Opisać model cyklu życia usługi,
 • Wskazać procesy, role i funkcje wspierające dostarczanie usług,
 • Wskazać przykładowe narzędzia automatyzujące realizację procesów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do zarządzania usługami IT:

 • Kluczowe pojęcia i definicje,
 • Usługa i jej komponenty,
 • Wartość usług i dopasowanie IT-Biznes,
 • Role, procesy i funkcje w zarządzaniu usługami,
 • Cechy biblioteki ITIL i sposób wprowadzania w organizacji.

2. Model cyklu życia usług IT:

 • Strategia usług,
 • Projektowanie usług,
 • Przekazanie usług,
 • Eksploatacja usług,
 • Ciągłe doskonalenie.

3. Strategia usług:

 • Proces Zarządzania strategicznego usługami IT,
 • Proces Zarządzania portfelem usług,
 • Proces Zarządzania finansowego usługami IT,
 • Proces Zarządzania popytem,
 • Proces Zarządzania relacjami z biznesem.

4. Projektowanie usług:

 • Proces Zarządzania poziomem świadczenia usług,
 • Proces Zarządzania katalogiem,
 • Proces Zarządzania dostępnością;
 • Proces Zarządzania ciągłością,
 • Proces Zarządzania potencjałem wykonawczym,
 • Proces Zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • Proces Zarządzania dostawcami,
 • Proces Koordynacji projektowania.

5. Przekazanie usług:

 • Proces Zarządzania zmianami,
 • Proces Zarządzania zasobami i konfiguracją usług,
 • Proces Zarządzania wydaniami i wdrożeniami,
 • Proces Zarządzania wiedzą,
 • Proces Planowania i wsparcia przekazania.

6. Eksploatacja usług:

 • Proces Zarządzania zdarzeniami,
 • Proces Zarządzania incydentami,
 • Proces Zarządzania problemami.
 • Proces Zarządzania uprawnieniami dostępu,
 • Proces Realizacji wniosków,
 • Funkcja Centrum wsparcia użytkowników (Service Desk),
 • Funkcja Zarządzania wsparciem technicznym,
 • Funkcja Zarządzanie aplikacjami,
 • Funkcja Zarządzania eksploatacją IT.

7. Ustawiczne doskonalenie usług:

 • Model PDCA (Cykl Deminga) w doskonaleniu usług,
 • Proces Doskonalenia Usług.

8. Kluczowe zagadnienia z perspektywy powodzenia projektu wprowadzenia dobrych praktyk w organizacji:

 • Planowanie projektu wdrożenia systemu zarządzania usługami IT,
 • Identyfikacja procesów i ról,
 • Dobór narzędzi ITSM,
 • Aspekty ludzkie w projekcie wprowadzenia i stosowania dobrych praktyk zarządzania usługami IT.

HARMONOGRAM

Dzień 1Dzień 2
Rejestracja9:45 – 10:00
Zajęcia10:00 – 11:009:00 – 11:00
Przerwa11:00 – 11:1511:00 – 11:15
Zajęcia11:15 – 13:0011:15 – 13:00
Obiad13:00 – 13:4513:00 – 13:45
Zajęcia13:45 – 15:0013:45 – 15:00
Przerwa15:00 – 15:1015:00 – 15:10
Zajęcia15:10 – 17:0015:10 – 16:00

W CENIE ZAWIERAMY

coffee-cup Przerwy kawowe

cutlery Obiad

certificate Certyfikat

ebook Materiały w wersji elektronicznej

studying Laptop dla uczestnika na czas szkolenia