Automatyzacja procesów IT

OPIS:

Działający system ITSM jest jedynie platformą do obsługi problemów użytkowników w organizacji. Dział Helpdesk realizuje wiele tych samych czynności każdego dnia, tygodnia czy roku. Znaczna część z nich może być zautomatyzowana, dzięki czemu dział ten może skupić się na bardziej złożonych i rozwojowych tematach w organizacji.

ROZWIĄZANIE:

Analogicznie do wdrożeń samej platformy ITSM realizujemy również funkcjonalności związane z automatyzacją zgłoszeń poprzez wykorzystanie takich narzędzi jak System Center Orchestator.  Ilekroć zdarza się, np.. Reset hasła użytkownika, konieczność założenia nowego konta czy skrzynki lub inny dobrze opisany proces w organizacji jest to idealny kandydat to zautomatyzowania go oraz zminimalizowania ewentualnych ludzkich błędów (zwłaszcza w złożonych procesach obsługi).

Realizujemy bardzo szeroki wachlarz rozwiązań, m.in.:

  • Rozszerzenie bazy CMDB, wraz z rozszerzeniem formatek SCSM oraz Cireson, oraz procesy importu obiektów do systemu ITSM
  • Przepływ obiektów i atrybutów pomiędzy różnymi systemami (np. Pomiędzy systemem HR a systemem ITSM)
  • Integracja z zewnętrznymi systemami dostarczającymi informacji o obiektach CMDB
  • Automatyzacja procesów IT wyzwalana przepływem obiektów (np.. Utworzenie nowego użytkownika w systemie HR. wyzwala proces zakładania konta w Active Directory)
  • Automatyzacja procesów dynamicznej akceptacji – osoby akceptujące dane zlecenia są np. Przełożonymi wnioskujących
  • Usprawnienia związane z zarządzaniem zasobami (Asset Management), np. dedykowane wnioski, raporty, formatki, itd.
  • Synchronizacja zgłoszeń pomiędzy systemami (np. Pomiędzy systemem ITSM a systemem prac deweloperskich – TFS/DevOps)

Nasza wiedza w tym zakresie pozwala nam realizować praktycznie dowolny scenariusz.

KORZYŚCI:

  • Automatyzacja najczęstszych zgłoszeń przez system ITSM
  • Zastosowanie mechanizmów samoobsługi