Migracja do platformy Microsoft Teams

OPIS:

Platforma Microsoft Teams to nie tylko komunikacja błyskawiczna, to również platforma pracy grupowej i aplikacji. Obecnie wykorzystywany w organizacjach system Skype for Business powoli staje się przestarzały do aktualnych potrzeb użytkowników. Sprawne przeprowadzenie migracji do narzędzia Microsoft Teams wymaga jednak dobrego zaplanowania poszczególnych działań, a w przypadku długiego okresu koegzystencji zagwarantowanie pełnej integracji pomiędzy systemami Skype oraz Teams.

ROZWIĄZANIE:

Oferujemy usługi związane z wdrożeniem i migracją do Microsoft Teams. W ramach prac migracyjnych koniecznym elementem jest zachowanie koegzystencji pomiędzy systemami umożliwiającymi komunikację IM, podgląd statusu. W zalezności od potrzeb omawiamy wykorzystanie różnych trybów takich jak wyspowy, priorytety spotkań czy kolaboracji.

Wdrożenie klienta Microsoft Teams dopasowujemy do narzędzi wykorzystywanych w organizacji, takich jak:

  • GPO
  • Microsoft Endpoint Configuration Manager
  • Instalacje skryptowe lub inne dostępne narzędzia.

W przypadku zaawansowanych projektów w pracach migracyjnych uwzględniamy również funkcjonalności telefonii IP i konfiguracji z tym związanych (kolejki, IVR, kalendarze, inne).

KORZYŚCI:

  • Wdrożenie platformy Microsoft Teams umożliwiającej użytkownikom nowoczesne środowisko pracy grupowej.