Project Libre – aplikacja do zarządzania projektami

 
Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu
 
projectlibre

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie ProjectLibre skierowane do osób, chcących poprawić wydajność swojej pracy przy realizacji projektów, bez konieczności ponoszenia kosztów zakupu oprogramowania. Project Libre jest darmową aplikacją o możliwościach zbliżonych do MS Project. Usprawnia proces planowania i kontroli realizacji projektu, oszczędzając czas i koszty.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • wykorzystać w praktyce programem Project Libre;
 • przygotować i kontrolować harmonogram projektu;
 • zarządzać zasobami i kosztami w projekcie;
 • tworzyć raporty umożliwiające analizę stanu projektu.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do Project Libre
 • Interfejs użytkownika
 • Widok wykresu Gantta
2. Definiowanie projektu
 • Uruchamianie projektu
 • Definiowanie parametrów projektu
3. Tworzenie harmonogramu projektu
 • Struktura Podziału Prac
 • Diagram sieciowy i metoda ścieżki krytycznej
 • Wprowadzanie i parametryzacja zadań
 • Wprowadzanie zależności i ograniczeń
 • Tworzenie i parametryzacja kalendarzy
 • Optymalizacja harmonogramu – trójkąt ograniczeń
4. Zasoby projektu
  • Różne typy zasobów
  • Koszty zasobów w czasie
  • Przydzielanie zasobów do zadań
  • Bilansowanie przeciążeń zasobów
  • Planowanie kosztów
5. Kontrola realizacji projektu
 • Wprowadzanie stopnia ukończenia zadania
 • Śledzenie postępów projektu
 • Raportowanie stanu realizacji projektu
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia