Bezpieczny dostęp do danych firmowych w oparciu o Microsoft 365

OPIS:

W dzisiejszych czasach użytkownicy korzystają z zasobów firmowych (np. poczty, dokumentów, aplikacji) będąc poza siecią firmową. Dotyczy to w dużej mierze pracowników terenowych, handlowców, ale także i zwykłych pracowników biurowych, gdzie coraz częściej praca jest wykonywana zdalnie.

Dodatkowo transformacja cyfrowa, jaka obecnie ma miejsce umożliwia pracownikom lub partnerom biznesowym na korzystanie z firmowych danych za pomocą różnych urządzeń – takich jak telefony, komputery, tablety.

Każda firma powinna zapewnić niezbędny poziom ochrony danych firmowych w kontekście ich utraty czy wycieku.

ROZWIĄZANIE:

Zależnie od wypracowanych z Klientem scenariuszy wprowadzamy takie mechanizmy jak:

 • Wymuszenie logowania wieloskładnikowego
 • Wprowadzenie mechanizmów dostępu warunkowego dla użytkowników, administratorów i urządzeń
 • Polityki ochrony logowania użytkowników i monitorowania anomalii procesów logowań
 • Polityki zgodności urządzeń (zależnie od platformy), które mogą korzystać z danych firmowych
 • Wymuszenie mechanizmów zarządzania urządzeniami, które korzystają z danych
 • Ochrona aplikacji i ich danych w przypadku urządzeń prywatnych (MAM – Mobile Application Management)
 • Wprowadzenie mechanizmów znakowania danych i ich ochrony (np. Poprzez szyfrowanie plików, maili, witryn)
 • Polityki retencji danych

KORZYŚCI:

 • Logowanie użytkowników do zasobów korporacyjnych
 • Kontrola użytkowników, kto, kiedy i z czego korzysta
 • Kontrola urządzeń, z których jest dostęp do zasobów korporacyjnych
 • Zabezpieczenie danych przez ich wyciekiem.