Aktualizacja kursów walut z NBP

Rozwiązanie pozwala na aktualizację kursów walut w Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 na podstawie średnich kursów walut z tabeli A, publikowanych przez Narodowy Bank Polski. W zależności od konfiguracji, kursy walut zapisane w Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 mogą oznaczać kursy opublikowane przez NBP na dany dzień lub na poprzedni dzień roboczy.

Kluczowe funkcjonalności:

  • automatyczne uzupełnienie i aktualizacja kursów walut w oprogramowaniu Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 na podstawie tabeli A, publikowanej przez Narodowy Bank Polski.

Kluczowe korzyści:

  • bieżąca aktualizacja kursów walut w systemie Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365,
  • skrócenie czasu operacji,
  • eliminacja pracy manualnej,
  • wykluczenie ryzyka błędu.

Cechy rozwiązania:

  • wymiana danych,
  • integracja,
  • automatyzacja,
  • optymalizacja czasu,
  • weryfikacja danych.

Funkcjonalność jest dostępna dla wersji systemu Microsoft Dynamics AX 4, 2009, 2012 oraz Microsoft Dynamics 365.

Genruj kod html do newsleterrów