Wdrożenie platformy System Center Operations Manager

OPIS:

Każdy system wymaga nakładu czynności administracyjnych. W złożonych środowiskach, składających się z wielu rozproszonych systemów, krytycznym staje się możliwie łatwe gromadzenie aktualnej informacji o ich stanie, stanie działających w ramach nich usług, czy bieżącej wydajności.

Dla utrzymania ciągłości działania usługi, z punktu widzenia użytkownika końcowego, niewystarczające jest działanie reaktywne na zgłoszony incydent. Aktualna informacja, możliwość przewidywania zdarzeń (na podstawie śledzonych trendów), a także wielostopniowe alertowanie (ostrzeżenie, błąd) pozwolą w sposób proaktywny zarządzać stanem usługi katalogowej, a także innymi komponentami systemu mającymi na niego wpływ.

ROZWIĄZANIE:

Oferujemy wdrażanie rozwiązań platformy monitorującej w oparciu o System Center Operations Manager, która to platforma jest w stanie dostarczyć informacji nie tylko o stanie systemów operacyjnych takich jak Windows, Linux czy urządzenia sieciowe, ale także monitorować środowisko wielopoziomowo, poczynając od warstwy fizycznej (np. Monitorowanie macierzy dyskowych, komponentów sieciowych), poprzez usługi i aplikacje, a kończąc na monitoringu z perspektywy klienta i działań DevOps, jakim jest monitoring działania metod. Net.

Wdrożenie, a także migracje, czy uaktualnienia platformy Operations Manager jest jednym z elementów wdrożenia całego rozwiązania monitorowania. W naszych projektach rekomendujemy następujące elementy prac:

  • Analiza potrzeb systemu monitorowania, w tym integracja z innymi systemami (np. systemu ITSM, inne systemy monitorowania czy prezentacji danych)
  • Wdrożenie platformy monitorującej
  • Proces strojenia systemu monitoringu – ograniczenie wszelkich błędów i false-positive w domyślnym monitorowaniu komponentów systemowych
  • Wdrożenie i strojenie monitorowania usług IT (w tym monitorowanie z perspektywy klienta) oraz budowa zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami danej usługi w organizacji
  • Budowa widoków prezentacyjnych i monitoring service level agreement
  • Specjalistyczny monitoring wybranych elementów (np. własne rozszerzenia czy monitoring metod. net)

Należy wziąć pod uwagę, iż każde środowisko jest inne i inaczej dany monitoring musi być skonfigurowany, stąd konieczność tzw. Alert tuningu, czyli strojenia systemu monitorowania po bazowym wdrożeniu. Bardziej zaawansowane scenariusze są budowane etapowo, aby zaspokoić potrzeby organizacji, które pojawiają się wraz z poznaniem platformy Operations Manager.

KORZYŚCI:

  • Wdrożenie systemu monitorowania infrastruktury systemów informatycznych umożliwiające proaktywne śledzenie incydentów, trendów oraz wydajności systemów i aplikacji