Split Payment

 

Mechanizm modelu płatności podzielonej polega na tym, że płatność za wystawioną fakturę zostaje podzielona na dwa rachunki bankowe:

  • wartość netto – na rachunek bankowy dostawcy;
  • VAT – na specjalny rachunek VAT dostawcy.

Główny ciężar wprowadzenia przez ustawodawcę obowiązku stosowania mechanizmu split payment wzięły na siebie instytucje bankowe, min. zakładając przedsiębiorcom rachunki VAT, czy przystosowując formatki przelewów do wymogów ustawy. Korekty konieczne są również na poziomie systemów księgowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa.

Opis modułu Split Payment:

Funkcjonalność Split Payment dla Microsoft Dynamics AX umożliwia oznaczenie dostawcy lub dostawców, do których ma zostać zrealizowana płatność podzielona.

Na tej podstawie system generuje propozycje płatności i identyfikuje faktury, które powinny zostać zapłacone z wykorzystaniem tej metody.

Niezbędne do wykonania płatności podzielonej dane z systemu Microsoft Dynamics AX zostają przekazane do eksportowanych plików, które trafiają następnie do systemu bankowości elektronicznej. Na ich podstawie bank dokonuje realizacji zleconych płatności.

Czas realizacji:

16h – instalacja, konfiguracja, testy, szkolenie dla Użytkowników końcowych, Instrukcja użytkownika PL.

Genruj kod html do newsleterrów