Katalog usług

OPIS:

W dzisiejszych czasach  nowoczesne przedsiębiorstwo, które chce być konkurencyjne na rynku, chce szybko reagować na zmiany i dążyć do jak najniższych, a przede wszystkim, przewidywalnych kosztów operacyjnych, powinno mieć wdrożony Katalog Usług.

Pomimo, że obecnie najbardziej krytyczne usługi wewnątrz i na zewnętrz Organizacji są oparte o rozwiązania technologiczne, są również procesowo powiązane z wieloma innymi jednostkami biznesowymi.

ROZWIĄZANIE:

Przygotowanie Katalogu Usług:

  • Dokonamy wywiadu w Organizacji, gdzie zbierzemy informacje o parametrach, które Państwo już zbieracie i monitorujecie
  • Dokonamy dekompozycji wybranej usługi lub usług
  • Zbudujemy model usługi wraz z parametrami określającymi dostępność, koszty oraz zależności od ekosystemu informatycznego w Państwa Organizacji

KORZYŚCI:

Dzięki aktualnemu Katalogowi Usług otrzymujecie Państwo:

  • Informację o dostępności
  • Informację o możliwościach dodatkowego obciążenia
  • SLA oparte o rzeczywiste dane
  • Wycenę usługi / usług
  • Matrycę zależności w ekosystemie informatycznym
  • Informację o realnych oknach serwisowych
  • Kompletną informację do zasilenia systemu ServiceDesk oraz systemów monitorujących