Systemy kopii zapasowych

OPIS:

Podobno ludzie się dzielą na takich którzy archiwizują dane i takich którzy będą archiwizować dane po pierwszej ich utracie.

Jeżeli dane przedsiębiorstwo nie ma wdrożonego rozwiązania do archiwizacji (backupu) danych, to czas najwyższy to zmienić.

ROZWIĄZANIE:

  • Zaprojektowanie architektury systemu do archiwizacji danych
  • Selekcja danych, które są istotne do archiwizacji
  • Ustalenie częstotliwość zadań archiwizacyjnych, oraz wymaganego czasu na odtworzenie danych w przypadku awarii

KORZYŚCI:

  • Zabezpieczenie kluczowych danych przed ich nagłą utratą
  • Backup danych z którego można skorzystać w przypadku wykonywania innych czynności: zmiana systemu, migrację itp.