Wdrożenie Machine Learning (ML) i Sztucznej Inteligencji (AI)

OPIS:

Badania rynku pokazują, że 56% firm używa AI/ML przynajmniej w jednym obszarze. To znaczy, że jeden na dwóch Twoich konkurentów już korzysta z AI/ML do poprawy efektywności swojego biznesu (zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez zwiększenie przychodów i zmniejszenie kosztów).

ROZWIĄZANIE:

Wdrożenie AI/ML jako kolejnego narzędzia do optymalizacji procesów. Nasze działania obejmują obszar ludzi, procesów oraz technologii. Pokazujemy jak identyfikować obszary biznesowe jako potencjał dla AI/ML, jak zarządzać procesem walidacji oraz jak wdrażać i dbać o wartość dodaną w dłuższym okresie.

Przykłady zastosowań w wybranych obszarach.

LOGISTYKA:

 • Dokładniejsze planowanie zasobów logistycznych (transport, magazyn),
 • Optymalizacja grafiku pracy, umożliwiając jak największą swobodę dla pracowników przy jednoczesnym realizowaniu celów biznesowych,
 • Utrzymywanie kosztów na optymalnym poziomie poprzez efektywne zarządzanie zasobami zewnętrznymi,
 • Zoptymalizowanie planów spedycyjnych, poprzez redukcję opóźnień i nadgodzin,
 • Zwiększenie przepustowości łańcucha dostaw przy minimalizacji kosztów zapasów,
 • Poprawienie efektywności zarządzania dostawami od dostawców.

PRODUKCJA:

 • Analiza przyszłych zapotrzebowań,
 • Szczegółowe wyliczenia ryzyk, kosztów oraz plany działań na potrzeby spotkań S&OP,
 • Analiza potencjalnych przestojów w produkcji pod kątem awarii maszyn,
 • Optymalizacja planów produkcyjnych w krótkim i średnim horyzoncie czasowym,
 • Optymalne dodawanie nowych zleceń do harmonogramu.

SPRZEDAŻ:

 • Analiza wartości i wolumenu sprzedaży w najbliższym okresie,
 • Implementacja rekomendacji produktowych dla Klientów,
 • Analiza efektywności planowanej promocji / kampanii reklamowej,
 • Dobór kanału i wiadomości do każdego Klienta, tak by zmaksymalizować prawdopodobieństwo zakupu produktów/usług,
 • Analiza działań wobec Klientów aby zoptymalizować retencję.

KORZYŚCI:

 • Optymalizacja zapasów i prognoza sprzedaży,
 • Planowanie i harmonogramowanie produkcji,
 • Zintegrowane planowanie na poziomie operacyjnym i taktycznym,
 • Zwiększenie efektywności i szybkości reakcji na dynamicznie zmieniający się rynek,
 • Analityczny CRM,
 • Optymalizacja działań wokół klienckich (np. promocje, churn, upsell, x-sell, windykacja).
Genruj kod html do newsleterrów