Wdrożenie Active Directory

OPIS:

Zarządzanie użytkownikami, ich komputerami już przy skali kilkudziesięciu komputerów bez jednej centralnej bazy danych jaką jest usługa katalogowa jest zadaniem praktycznie niemożliwym. Problemy z hasłami poszczególnych użytkowników, dostępem do różnych zasobów w firmie są na porządku dziennym. Wdrożenie centralnego repozytorium informacji o zasobach (użytkownikach, grupach, komputerach, drukarkach) i zarządzanie nimi, znacząco usprawnia działanie całej firmy.

ROZWIĄZANIE:

Zaprojektowanie i wdrożenie usługi katalogowej jest jednym z pierwszych elementów w drodze do zapanowania nad infrastrukturą informatyczną w firmie. Zależnie od wielkości, struktury organizacji i specyficznych wymagań jesteśmy w stanie zaprojektować i wdrożyć usługę zarządzania użytkownikami i komputerami w firmie. Odpowiednio zaprojektowania usługa katalogowa jest nie tylko odporna na awarie, ale także pod względem bezpieczeństwa, gwarantuje mechanizmy minimalizujące ryzyka związane nieuprawnionym dostępem (włamaniem) oraz zapewnia niezbędny audyt wszystkich działań administracyjnych i zdarzeń logowania.

Przykładowe wdrożenie takiej usługi uwzględnia takie elementy jak:

 • Analiza wymagań dla środowiska i przygotowanie dokumentu wizji i zakresu
 • Zaprojektowanie usługi katalogowej w postaci projektu technicznego
 • Wdrożenie Acitve Directory na przygotowanych serwerach i konfiguracje warstwy fizycznej AD
 • Utworzenie struktury jednostek organizacyjnych
 • Konfiguracje modelu delegacji uprawnień
 • Konfiguracje niezbędnych polityk i szablonów bezpieczeństwa dla stacji roboczych i serwerów
 • Konfiguracje niezbędnych usług takich jak DNS, W32Tm
 • Konfiguracje audytu w środowisku
 • Konfiguracje mechanizmów utrzymania i kopii bezpieczeństwa usługi
 • Dodatkowa dokumentacja jeśli jest wymagana (procedury operacyjne, utrzymaniowe, odzyskiwania po awarii, inne)
 • Szkolenia dla Administratorów
 • Inne dodatkowe prace ustalone w trakcie analizy wymagań

Projekty takie mogą być realizowane poczynając od prostych struktur do bardzo złożonych projektów uwzględniających dziesiątki kontrolerów domeny i wiele zespołów utrzymaniowych.

KORZYŚCI:

 • Wdrożenie jednolitego katalogu użytkowników do uwierzytelniania w zasobach organizacji