Microsoft

Każdy system informatyczny ma spełniać swoją podstawowa rolę, czyli wspomagać swoim nieprzerwanym działaniem funkcjonowanie poszczególnych komórek. Ta niezawodność w działaniu jest również kluczowa z punktu widzenia biznesu, zwłaszcza wszędzie tam gdzie praca musi trwać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Takie systemy informatyczne często są podstawą działalności firmy, a ich brak lub przerwy w dostępie do nich mogą spowodować w dzisiejszych czasach ogromne straty finansowe. Nasi inżynierowie potrafią sprawnie wdrożyć tak zaawansowane technologie, a ich wieloletnie doświadczenie i wiedza są na wagę złota lub na wagę sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Zobacz szczegółowy opis naszych usługi:

Genruj kod html do newsleterrów
>Platforma Windows i usługi sieciowe
>802.1x
>Wdrożenie Wirtualizacji
>Standaryzacja stacji roboczych
>Wdrożenie Microsoft 365 / Office 365
>Zarządzanie urządzeniami mobilnymi w oparciu o Microsoft Endpoint Manager MEM
>Migracja do platformy Microsoft Teams
>Wdrożenie telefonii VoIP na platformie Microsoft Teams
>Wdrożenie Active Directory
>Bezpieczeństwo IT
>Windows Server
>Usługi online
>Standaryzacja środowisk
>Ocena i audyty
>Exchange
>Office 365
>Active Directory
>System Center
>Wirtualizacja
>Usługi systemowe i sieciowe