Faktura ustrukturyzowana KSeF

Wdrożenie KSeF dla Microsoft Dynamics 365 (D365), Business Central, Microsoft Dynamics AX 4, 2009, 2012. Integracja systemów z Krajowym Systemem e-Faktur umożliwiająca Użytkownikowi obsługę wychodzących i przychodzących faktur ustrukturyzowanych, zgodnie ze wzorcem struktury logicznej faktur FA(1) opublikowanym przez Ministerstwo Finansów według stanu na dzień 26 kwietnia 2022.

Wdrożenie:

 • Instalacja aplikacji na środowisku testowym
 • Weryfikacja ustawień systemowych oraz źródeł wymaganych danych w systemie
 • Konfiguracja systemu zgodnie z założeniami standardu funkcjonalności KSeF
 • Testy wewnętrzne z zakresu generowania faktur ustrukturyzowanych
 • Testy zewnętrzne z zakresu wysyłki dokumentów do KSeF, oraz pobierania dokumentów z KSeF
 • Przeniesienie rozwiązania do systemu produkcyjnego

Korzyści:

 • Obsługa integracji z KSeF w jednym miejscu, w znanym Użytkownikowi środowisku
 • Brak konieczności korzystania i opłacania dodatkowych zewnętrznych aplikacji
 • Bezpieczeństwo wynikające z braku serwisów pośredniczących
 • Skrócenie czasu obsługi faktur przychodzących i wychodzących
 • Automatyzacja procesu fakturowania
 • Gwarancja spełnienia obowiązków w zakresie zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktur
 • Brak możliwości zagubienia dokumentów, pewność dotarcia dokumentów do kontrahenta
 • Wyeliminowanie kosztów związanych z narzędziami OCR
 • Wyeliminowanie kosztów związanych z dodatkową archiwizacją faktur
 • Brak konieczności wystawiania duplikatów faktur
 • Niezależna wysyłka poszczególnych faktur do KSeF, co w przypadku ewentualnego błędu jednej lub kilku faktur eliminuje ryzyko niewysłania do KSeF pozostałych dokumentów sprzedaży.

Funkcjonalności:

1. Faktury wychodzące – eksport do systemu KSeF

Dane do utworzenia faktur ustrukturyzowanych generowane są w oparciu o pola i funkcje standardowej wersji Microsoft Dynamics AX / D365 / Business Central.

Faktury ustrukturyzowane tworzone są dla faktur niezależnych oraz faktur sprzedaży, faktur zaliczkowych oraz rozliczeniowych do zamówień sprzedaży, jak i faktur korygujących dla dokumentów posiadających identyfikator KSeF ID.

Odpowiednia parametryzacja w kartotece odbiorców decyduje o tym, czy faktury dla danego odbiorcy obsługiwane są przez KSeF oraz, czy wymagane jest podanie KSeF ID na wydruku faktury. Poprzez wybór znacznika „Proceduj w KSeF”, wszystkie wystawiane dla odbiorcy faktury eksportowane są do systemu KSeF.

Podczas procesu księgowania faktur w systemie Microsoft Dynamics AX / D365 / Business Central generowany jest plik XML zgodny z obowiązującą strukturą logiczną faktury ustrukturyzowanej FA(1).

Wygenerowane pliki faktur przesyłane są poprzez API do Krajowego Systemu e-Faktur po uprzedniej autoryzacji za pomocą tokena.

KSeF przydziela każdej otrzymanej fakturze numer identyfikujący ją w swoim systemie z oznaczeniem daty i czasu. Microsoft Dynamics AX / D365 / Business Central cyklicznie odpytuje, automatycznie pobiera i aktualizuje informacje zwrotne o identyfikatorze KSeF oraz statusie przetwarzania faktur.

2. Faktury przychodzące – import z systemu KSeF

W ramach integracji z KSeF system Microsoft Dynamics AX / D365 / Business Central cyklicznie pobiera faktury ustrukturyzowane w formacie XML wystawione za pomocą systemu KSeF dla Użytkownika.

Pliki są automatycznie rejestrowane w nowoutworzonym formularzu faktur przychodzących, gdzie przechodzą wstępną walidację danych oraz zostają przypisane do konta danego dostawcy w systemie Microsoft Dynamics AX / D365 / Business Central na podstawie numeru NIP.

Użytkownik ma możliwość weryfikacji danych na fakturze przychodzącej i ręcznego ustawienia pól niezbędnych do zapisania faktury w odpowiednim miejscu w systemie-jako faktura kosztowa, zaliczkowa lub zakupowa powiązana z zamówieniem zakupu.

3. Wersjonowanie

Funkcjonalność KSeF umożliwia dodawanie w przyszłości kolejnych wersji schematu faktury ustrukturyzowanej publikowanych przez Ministerstwo Finansów.

4. Historia danych

Wszystkie wygenerowane i odebrane pliki faktur ustrukturyzowanych w formacie XML są archiwizowane.

Informacje dotyczące historii i statusów faktur wychodzących i przychodzących są widoczne na dedykowanych formularzach systemu Microsoft Dynamics AX / D365  / Business Central.

Genruj kod html do newsleterrów