Weryfikacja płatnika VAT

Narzędzie pozwalające na sprawdzenie statusu podmiotu gospodarczego w udostępnianych na stronach internetowych przez Ministerstwo Finansów oraz Komisję Europejską VIES rejestrach VAT bezpośrednio z poziomu systemu Microsoft Dynamics. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie potwierdzenia, czy dany kontrahent zarejestrowany jest jako czynny płatnik VAT.

Weryfikacja płatnika VAT dla Microsoft Dynamics AX sprawdza status odbiorcy / dostawcy w bazie Ministerstwa Finansów na podstawie polskiego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) lub w systemie wymiany informacji o VAT udostępnionym przez Komisję Europejską dla podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej.

Opis modułu Weryfikacja płatnika VAT:

Funkcjonalność opcjonalnie rozszerza proces księgowania arkuszy finansowych, arkuszy faktur i zamówień zakupu. Jeśli podczas weryfikacji płatnika system ustali, iż kontrahent jest nieczynny, księgowanie faktury zostanie przerwane, a użytkownik jest informowany o powodzie zatrzymania księgowania stosownym komunikatem.

Możliwe jest również sprawdzenie statusu konkretnego dostawcy / odbiorcy poprzez uruchomienie procesu weryfikacji z poziomu kartoteki dostawcy / odbiorcy.

Ustawienia Weryfikacji płatnika VAT pozwalają:

  • określić okres ważności sprawdzenia,
  • określić, w których oknach funkcja ma być widoczna,
  • zdefiniować tryb sprawdzenia dla poszczególnych arkuszy,
  • zdefiniować tryb sprawdzenia podczas księgowania zamówień zakupu.

Czas realizacji:

8h – instalacja, konfiguracja, testy, szkolenie dla Użytkowników końcowych.

Genruj kod html do newsleterrów