Standaryzacja stacji roboczych

OPIS:

Zakup stacji roboczych, zwłaszcza w większej ilości wiąże się z przystosowaniem ich do standardów panujących w organizacji. Ten sam problem dotyczy również sytuacji, gdy konieczna jest naprawa lub wymiana systemu operacyjnego u danego użytkownika. Zarządzanie setkami czy tysiącami stacji roboczych bez mechanizmów automatyzacji procesów IT w tym zakresie stanowi wyzwanie dla działów utrzymania środowiska klienckiego.

ROZWIĄZANIE:

Zależnie od scenariusza i dostępnych narzędzi takich jak:

 • Microsoft Endpoint Manager
 • Microsoft Endpoint Configuration Manager
 • Windows PE

Oferujemy usługi związane z przygotowaniem obrazu stacji roboczej i mechanizmów jej dystrybucji. W przypadku rozwiązań chmurowych wykorzystujemy mechanizmy Windows Autopilot. Dla środowisk typu on-premisses te scenariusze są znacznie bardziej rozbudowane, a sam obraz systemu operacyjnego zawiera takie elementy jak:

 • Aktualizacja BIOS do najnowszej wersji (zależnie od platformy sprzętowej)
 • Konfiguracja systemu BIOS (zależnie od producenta sprzętu)
 • Konfiguracja partycjonowania dysku
 • Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego
 • Instalacja i konfiguracja sterowników zależnie od modelu urządzenia
 • Instalacja oprogramowania
 • Konfiguracja systemu operacyjnego, członkostwa domenowego i ustawień użytkownika
 • Kopia zapasowa (wykonywana jako pierwszy element procesu) i odzyskiwanie danych użytkownika
 • Konfiguracja mechanizmów szyfrowania.

KORZYŚCI:

 • Zwiększenie produktywności działu IT poprzez zoptymalizowanie procesu wymiany stacji roboczej
 • Przygotowanie kompletnej stacji roboczej dla użytkownika w czasie 2-3 kwadransów
 • Reinstalacje mogą być bezpiecznie wykonywane przez użytkowników końcowych odciążając zespół wsparcia
 • W przypadku metod opartych o autopilota, możliwe jest dostarczenie stacji roboczej bezpośrednio od dystrybutora do użytkownika końcowego i konfiguracja wszystkich niezbędnych elementów wymagając jedynie połączenia internetowego.