Połączenia i rozdzielenia firm

OPIS:

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa często łączą się z innymi przedsiębiorstwami, przejmują inne przedsiębiorstwa lub są przez inne przedsiębiorstwa przejmowane. Czasem przedsiębiorstwa się rozdzielają lub tylko część przedsiębiorstwa przechodzi do innego. Jest to zwykle proces bardzo skomplikowany, zarówno technologicznie jak i operacyjnie.

ROZWIĄZANIE:

Kompleksowe wsparcie podczas łącznia / rozdzielania danych przedsiębiorstw:

  • Technologia: migrację i wdrożenia odpowiednich systemów dla finalnej formy połączonego lub rozdzielonego przedsiębiorstwa
  • Procesy: przygotowanie i egzekucja harmonogramu prac, przygotowanie listy ryzyk oraz implementacji
  • Sytuację prawne: umowy serwisowe, różnego rodzaju uregulowania prawne (np. umowy NDA), licencje na oprogramowanie

KORZYŚCI:

  • Sprawne przejście przez cały proces połączenia lub rozdzielnia przedsiębiorstwa pod kątem technologicznym