Ochrona Danych Osobowych

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności zgodną z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Są to dokładne informacje dla Państwa, kto jest administratorem Państwa danych osobowych, jak nasza spółka zabezpiecza Państwa dane osobowe, jakie dane są zbierane i w jakim celu. Zaznaczamy również jakie przysługują Państwu prawa odnośnie ochrony Państwa danych, które przetwarzamy i z kim można skontaktować się w przypadku pytań lub wątpliwości.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak możecie Państwo skontaktować się z nami w sprawie ich przetwarzania?

Administratorem Państwa danych jest Network Masters Sp. z o.o. ul. Kędzierskiego 14/7, 01-493 Warszawa.
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami drogą mailową na adres biuro@networkmasters.pl

2. Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

Przetwarzamy dwie główne kategorie danych: dane handlowe osobowe i dane firmowe.
Dane handlowe osobowe służą nam tylko i wyłącznie do kontaktów handlowych / biznesowych oraz na potrzeby mailingu (newsletter), który wysyłamy w cyklu raz na 3 tygodnie lub w cyklu raz na 6 tygodni.
Dane handlowe osobowe, które zbieramy w naszej bazie to:
– mail,
– imię i nazwisko (jeżeli zostało nam przekazane),
– stanowisko / dział (jeżeli zostało nam przekazane),
– numer telefonu (jeżeli został nam przekazany),
– dodatkowe informację odnośnie zastępstwa / nieobecności, zrealizowanych projektów, interesujących tematów szkoleniowych itp. (jeżeli zostało nam przekazane).

Dane firmowe służą nam tylko i wyłącznie do wystawiana faktur. Dane są nam przekazywane przez Klientów, dla których już realizujemy nasze usługi i tylko te firmy w naszej bazie mają te dane uzupełnione.
Dane firmowe, które zbieramy w naszej bazie to:
– pełna nazwa firmy,
– adres,
– NIP,
– numer telefonu,
– adres strony internetowej.

3. Komu udostępniamy Państwa dane?

Nie udostępniamy i nie sprzedajemy Państwa danych żadnym innym podmiotom gospodarczym.

Jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, a w szczególności: Policja, Prokuratura, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4. Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane przetwarzamy do momentu odwołania zgody przez Państwa.

5. Jakie macie Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

Macie Państwo prawo dostępu do danych – możecie uzyskać wgląd do swoich danych, uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania danych, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przetwarzaniem Państwa danych.

Macie Państwo prawo do sprostowania danych – zaktualizowania, sprostowania i uzupełnienia przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w dowolnym momencie mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania jakiś określonych danych. Jeżeli zgłosicie Państwo takie żądanie nie będziemy uwzględniać tych danych w prowadzonych przez nas kontaktach handlowych.

Macie Państwo prawo do wypisania z bazy – w dowolnym momencie mogą Państwo zażądać wypisania sią z naszego mailingu (nie będą Państwo otrzymywać żadnych informacji handlowych od nas).

6. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Nasze bazy oraz sprzęt są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi standardami. Dostępu ani wglądu do bazy danych nie mają osoby spoza firmy.

7. Zmiany w Polityce Prywatności.

W zależności od bieżących potrzeb i wymagań możemy zmieniać i uzupełniać naszą Politykę Prywatności.