Poprawa szybkości działania Microsoft Dynamics

OPIS:

System ERP Microsoft Dynamics wielowymiarowo wspiera procesy w organizacjach. Wraz ze wzrostem wolumenu obsługiwanych danych, rozbudową drzewa funkcjonalności, przyrostem liczby użytkowników końcowych mogą pojawić wyzwania związane z szeroko rozumianą wydajnością tego narzędzia.

PROFIL FIRMY:

 • Firmy które pracują na jednej ze starszych wersji systemu Microsoft Dynamics (AX2012, 2009, 4),
 • Firmy które pracują na wersji systemu Microsoft Dynamics 365,
 • Firmy które zdiagnozowały spowolnienie działania systemu,
 • Firmy które zaobserwowały wydłużenie czasu realizacji procesów w systemie,
 • Firmy które otrzymują od pracowników zgłoszenia dotyczące problemów związanych z wydajnością systemu.

PROFIL UCZESTNIKA:

 • Menedżerowie i pracownicy działu IT sprawujący opiekę nad systemem Microsoft Dynamics w organizacji,
 • Konsultanci i programiści Microsoft Dynamics sprawujący opiekę nad systemem w organizacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Dowiesz się jaką architekturę ma system Microsoft Dynamics,
 • Poznasz jakie są najczęstsze przyczyny wolnego działania systemu,
 • Zapoznasz się z narzędziami do szukania przyczyn wolnego działania,
 • Nauczysz się jak przeprowadzać analizę pod kątem wydajności systemu Microsoft Dynamics.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie:

 • Architektura Microsoft Dynamics.
 • Praca z danymi w Microsoft Dynamics.

2. Najczęściej pojawiające się problemy:

 • Bazy danych.
 • Skalowalność.
 • Jakość kodu.
 • Sprzęt.

3. Narzędzia i ich zastosowanie – praca z systemem:

 • SQL Server Management Studio.
 • Trace Parser.
 • Microsoft Dynamics AX Debugger.
 • Śledzenie SQL w AX.

4. Przykłady błędów – praca z systemem:

 • Indeksacja.
 • Źle zbudowane zapytanie do bazy danych.
 • Zbyt duża ilość danych.

5. Na czym polega Twój problem?

 • Analiza wybranego problemu w Twoim systemie z użyciem narzędzi pokazanych na szkoleniu.
 • Przygotowanie podsumowania w formie rekomendacji lub rozwiązania problemu.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Forma szkolenia: online lub stacjonarnie u Klienta