Microsoft Dynamics AX 2012 Produkcja, Logistyka i Magazyn

OPIS:

Szkolenie / doradztwo z zakresu obsługi Modułu Logistyka i Magazyn dla Microsoft Dynamics realizowane może być zarówno w formie online jaki i w opcji stacjonarnej u Klienta z dojazdem dedykowanego eksperta.
Przedstawiony program jest przykładowy. W zależności od ilości modyfikacji jakie posiada Klient oraz specyfiki pracy, program może być zmodyfikowany i możliwe w 100% dopasowany do realnych potrzeb danego Klienta.

PROGRAM:

1. Struktura programu – przedstawienie budowy systemu z punktu widzenia użytkownika.

2. Zakładanie kodu towaru (BOP), usług i kodu informacyjnego:

 • Dodawanie kodu towaru zakupywanego, usługi lub innego do kartoteki towarowej,
 • Ustawienia parametrów kodu.

3. Zakładanie kodu detalu (BOM):

 • Dodawanie kodu detalu produkcyjnego do kartoteki towarowej,
 • Ustawienia parametrów kodu,
 • Podpinanie materiałówki i marszruty pod kod.

4. Przejście na inny komponent:

 • Ustawianie w materiałówkach przejścia na inny komponent,
 • Zmiana daty przejścia.

5. Ustawianie parametrów w marszrucie:

 • Ustawianie pożądanych parametrów procesowych dla danego wyrobu.

6. Ustawianie parametrów w materiałówce:

 • Ustawianie pożądanych parametrów na komponentach wyrobu.

7. Zakładanie nowych gniazd produkcyjnych:

 • Dodawanie gniazd produkcyjnych do kartoteki.

8. Zmiana gniazda produkcyjnego:

 • Zmiana w marszrutach gniazda produkcyjnego dla wielu kodów.

9. Użycie gniazda produkcyjnego:

 • Znajdowanie relacji gniazda produkcyjnego z kodem.

10. Blokowanie gniazda produkcyjnego:

 • Oznaczenie gniazda jako nieaktywne.

11. Zmiana parametru na wielu kodach:

 • Zmiana parametru w kartotece głównej,
 • Zmiana parametru w materiałówce,
 • Zmiana parametru w marszrucie,
 • Zmiana parametru w ustawieniach magazynowych.

12. Blokowanie kodu:

 • Status oraz blokada dla transakcji.

13. Dodawanie parametrów do kartotek:

 • Dodawanie nowych parametrów do list.

14. Podpinanie dokumentów pod kody:

 • Dodawanie do lokalizacji dyskowej plików dotyczących danego kodu,
 • Podpięcie hiperłącza pod kod.

15. Ustawianie widoków użytkownika:

 • Ustawienia widoków zakładek/kartotek.

16. Filtrowanie i sortowanie kartotek:

 • Filtrowanie i sortowanie po wszystkich parametrach,
 • Zapytania wyszukujące.

17. Kwerendy:

 • Ustawianie,
 • Używanie.

18. Raporty:

 • Tworzenie formatki,
 • Tworzenie konkretnego raportu.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Forma szkolenia: online lub stacjonarnie u Klienta