Microsoft Dynamics AX 2012 Produkcja, Logistyka i Magazyn

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnik szkolenia Microsoft Dynamics AX 2012, uzyska wiedzę z zakresu, od utworzenia indeksu wyrobu gotowego, po zrealizowanie zlecenia produkcyjnego. Uzyskane umiejętności pozwolą na analizę zależności parametrów produkcyjnych, i ich wpływ na zlecenia produkcyjne.


Zakres szkolenia:

 • Zarządzanie informacjami o produktach,
 • Kontrola produkcji,
 • Planowanie główne,
 • Zaopatrzenie i sourcing,
 • Zarządzanie zapasami.

PROGRAM SZKOLENIA

Produkcja

1. Przygotowanie podstawowych danych produkcyjnych:

 • tworzenie indeksów wyrobów gotowych i półproduktów,
 • podstawowa parametryzacja wyrobów gotowych i półproduktów.

2. Tworzenie BOM:

 • tworzenie, zatwierdzanie i aktywowanie BOM,
 • kopiowanie BOM.

3. Tworzenie marszruty:

 • utworzenie kalendarzy czasu pracy,
 • utworzenie szablonów czasu pracy,
 • wprowadzenie zasobów,
 • tworzenie słownika operacji,
 • tworzenie i zatwierdzanie marszruty,
 • kopiowanie marszruty.

4. Kalkulacja wyrobu z aktywną wersją BOM i aktywną marszrutą:

 • obliczanie ceny pozycji,

5. Planowanie główne:

 • uruchomienie planowania,
 • planowanie zadań i planowanie operacji,
 • przegląd planowanych zleceń produkcyjnych.

6. Kontrola produkcji:

 • szacowanie, zwalnianie i rozpoczynanie zleceń produkcyjnych,
 • dokumenty produkcyjne: lista pobrania, karta zadań,
 • zgłoszenie wyrobu gotowego oraz zamknięcie zlecenia produkcyjnego.

7. Raportowanie i analiza:

 • szacowanie kosztów i wycena.

Logistyka i Magazyn

1. Logistyka i Magazyn:

 • tworzenie kartoteki produktów, tworzenie szablonów, parametryzacja, wielokrotność dostaw, minimalne ilości dostaw,
 • tworzenie grupy kupców,
 • stany minimalne,
 • analiza zapotrzebowania na materiał,
 • wprowadzanie dostawców,
 • zatwierdzanie planowanych zamówień zakupu,
 • tworzenie i zatwierdzanie zamówienia zakupu, generowanie dokumentu zakupu,
 • planowane przesunięcia magazynowe, zatwierdzanie i realizacja,
 • dostępne zapasy,
 • arkusz inwentaryzacyjny.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia