AgilePM główne zagadnienia

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami:

 • Podstawowe definicje,
 • Metodyki waterfall versus podejście zwinne,
 • Miejsce frameworku Scrum wśród metodyk zwinnych.

2. Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM®?

 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe:
  • Podstawy filozofii DSDM®
  • Osiem pryncypiów – omówienie
  • Trójkąt zmiennych w metodykach waterfall i agile.

3. Przygotowanie do sukcesu:

 • Czynniki wpływające na sukces:
  • Przyjęcie podejścia DSDM
  • Efektywny zespół rozwoju rozwiązania
  • Zaangażowanie biznesu
  • Rozwój uteracyjny

4. Proces DSDM omówienie faz:

 • Przed projektem,
 • Wykonalność,
 • Podstawy,
 • Rozwój ewolucyjny,
 • Wdrożenie,
 • Po projekcie

5. Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM:

 • Interesy biznesu,
 • Interesy rozwiązania,
 • Interesy zarządzania,
 • Interesy procesu.

6. Produkty DSDM.

7. Kluczowe praktyki DSDM:

 • Priorytetyzacja MoSCoW,
 • Stosowanie Timeboxów,
 • Codzienna zbiórka,
 • Warsztaty facylitowane.

8. Planowanie i kontrola:

 • Koncepcje planowania,
 • Koncepcje testowania,
 • Koncepcje śledzenia i kontroli,
 • Planowanie w ciągu Cyklu Życia,
 • Planowanie i jakość.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia