Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny w systemie Microsoft Dynamics AX

jednolity plik kontrolny

  1. Wdrożenie funkcjonalności w systemie Microsoft Dynamics AX umożliwiającej wygenerowanie danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnego ze strukturą logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.):

 • Księgi rachunkowe ( Schemat_JPK_KR(1)_v1-0.xsd)
 • Wyciągi bankowe (Schemat_JPK_WB(1)_v1-0.xsd)
 • Magazyn (Schemat_JPK_MAG(1)_v1-0.xsd)
 • Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT (Schemat_JPK_VAT(2)_v1-0.xsd)
 • Faktury VAT (Schemat_JPK_FA(1)_v1-0.xsd)

 2. Wdrożenie aplikacja do wysyłania plików JPK zintegrowanej z systemem Microsoft Dynamics AX :

 • dodatkowa funkcjonalność w systemie AX z historią wysłanych plików JPK (data wysłania, godzina wysłania, nazwa pliku, nazwa użytkownika wysyłającego, identyfikator rozpoczętej sesji, status przetwarzania)
 • archiwizacja dokumentów UPO potwierdzających wysłanie pliku JPK.

 3. Dokumentacja – Instrukcja stanowiskowa.

 4. Doradztwo niezbędne do wdrożenia i wygenerowaniu danych za pierwszy miesiąc w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji

Rozwiązanie dostępne dla następujących wersji systemu Microsoft Dynamics AX:

 • Axapta 3.0
 • Axapta 4.0
 • Microsoft Dynamics AX 2009
 • Microsoft Dynamics AX 2012
 • Microsoft Dynamics 365
Genruj kod html do newsleterrów