Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny w systemie Microsoft Dynamics AX

jednolity plik kontrolny

Moduł JPK dla systemów Microsoft Dynamics AX / 365 umożliwiający Użytkownikowi generowanie jednolitych plików kontrolnych zgodnie ze wzorcem struktur logicznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów według stanu na dzień 17 lutego 2022.

Struktury JPK dostępne w module

  • JPK_VAT (ewidencja podatku VAT) wersje schematów (1)/(2)/(3)
  • JPK_V7M (ewidencja i miesięczna deklaracja podatku VAT), wersje schematów (1)/(2)
  • JPK_FA (faktury sprzedaży) wersje schematów (1)/(2)/(3)/(4)
  • JPK_KR (księgi rachunkowe)
  • JPK_WB (wyciągi bankowe)
  • JPK_MAG (magazyn)

Opis modułu JPK:

Dane do utworzenia plików JPK generowane są w oparciu o pola i funkcje standardowej wersji Microsoft Dynamics AX / 365. Uzupełnieniem pól z zakresu standardowych funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics są formularze konfiguracyjne w aplikacji JPK. Konfiguracja aplikacji wykonywana jest jednorazowo po instalacji oprogramowania. Krokiem pośrednim w tworzeniu plików JPK jest generowanie danych, które przechowywane są w tabelach pomocniczych. Na podstawie utworzonych danych generowane są pliki XML zgodne ze strukturami logicznymi JPK. Taka architektura rozwiązania dodatkowo umożliwia przegląd wygenerowanych danych przed utworzeniem plików w formacie XML.

Moduł JPK wyposażony jest w dodatek wersjonowania, umożliwiający Użytkownikowi wybór wersji schematu pliku w procesie generowania pliku JPK. Dodatkowo w ramach wdrożenia modułu JPK system Microsoft Dynamics AX zostaje wyposażony w dodatkowe oznaczenia wymagane dla dokumentów zakupu i sprzedaży: grupy towarów i usług (GTU), typy dokumentów i oznaczenia procedur, niezbędne do prawidłowego wygenerowania pliku JPK_V7M. Użytkownik ma możliwość aktywacji wybranych oznaczeń w określonym zakresie dat. Standardowa wersja oprogramowania JPK nie wymaga żadnych modyfikacji w standardowych klasach, metodach i tabelach systemu AX.

Czas realizacji:

40h – instalacja, testy, konfiguracja, szkolenie dla Użytkowników końcowych.

Genruj kod html do newsleterrów