Wdrożenie platformy Service Manager

OPIS:

Każdy system wymaga nakładu czynności administracyjnych. W złożonych środowiskach, składających się z wielu rozproszonych systemów, krytycznym staje się możliwie łatwe gromadzenie aktualnej informacji o ich stanie, stanie działających w ramach nich usług czy bieżącej wydajności.

Często okazuje się, iż dla niektórych systemów podstawowy monitoring jest niewystarczający, a organizacja chce zbudować model usług IT, który odzwierciedli stan zdrowia krytycznych zasobów w firmie.

ROZWIĄZANIE:

Wdrożenie systemów ITSM wiąże się ze wdrożeniem również innych elementów biblioteki ITIL takich jak:

  • Configuration Management Database (CMDB)
  • Incydent Management
  • Problem Management
  • Service Request

Bazując na platformie Microsoft System Center oraz takich dostawców jak Cireson czy ItnetX umożliwiamy organizacjom wdrożenie platformy do obsługi i automatyzacji zgłoszeń, w tym również mechanizmów samoobsługi.

Zakres prac dla takich wdrożeń jest bardzo różny. Począwszy od prostych wdrożeń, czy wręcz jedynie zmian/migracji platformy SCSM, a kończąc na modelowaniu bazy danych CMDB i modelowaniu procesów IT.

Niezależnie od tego, głównymi filarami naszych rozwiązań są następujące warstwy systemu:

  • Presentation – warstwa dostępu do rozwiązania. Jest ona realizowana z poziomu przeglądarki internetowej z wykorzystaniem oprogramowania firm trzecich (Cireson/ItnetX). Możliwe jest również skorzystanie z natywnych konsol (grubego klienta System Center Service Manager).
  • ITSM – warstwa realizująca rejestrowanie zgłoszeń obsługi zgodnie z procesami ITIL. Jednocześnie umożliwia przechowywanie niezbędnych informacji dotyczących konfiguracji w swojej bazie CMDB (Configuration Management Database).
  • Automation & Integration – warstwa odpowiedzialna za integracje z systemami zewnętrznymi takimi jak Active Directory, System Center Configuration Manager, a także realizująca automatyzacje obsługi procesów ITIL.

KORZYŚCI:

  • Wdrożenie systemu ITSM mającego na celu obsługę zgłoszeń zgodnie z metodyką ITIL