Wdrożenie scenariuszy monitorowania

OPIS:

Każdy system wymaga nakładu czynności administracyjnych. W złożonych środowiskach, składających się z wielu rozproszonych systemów, krytycznym staje się możliwie łatwe gromadzenie aktualnej informacji o ich stanie, stanie działających w ramach nich usług czy bieżącej wydajności.

Często okazuje się, iż dla niektórych systemów podstawowy monitoring jest niewystarczający, a organizacja chce zbudować model usług IT, który odzwierciedli stan zdrowia krytycznych zasobów w firmie.

ROZWIĄZANIE:

Budując niestandardowe rozwiązania monitorowania, w oparciu o platformę System Center Operations Manager zawsze zaczynamy od przygotowania i omówienia wraz z Klientem scenariuszy monitorowania i modelu zdrowia omawianych usług IT. Dopiero na tej podstawie można określić co wpływa na dostępność i zdrowie krytycznych systemów w organizacji.

Budowa samego monitoringu tej usługi jest już elementem wtórnym, gdzie mogą być wykorzystane gotowe Management Packi producentów (czy to darmowe, czy płatne) i/lub wytworzenie dedykowanych wtyczek rozszerzających funkcjonalności systemu monitorowania. Najczęstszym przypadkiem są dodatkowe reguły czy monitory, ale nie rzadko zdarza się, iż należy niektóre elementy budować od zera, czyli dodatkowe klasy i ich metody wykrywania.

Dopiero na tej podstawie, mając wykryte i zmonitorowane wszystkie elementy bazowe można utworzyć modele aplikacji OpsMgr odwzorowujące krytyczne usługi w organizacji.

KORZYŚCI:

  • Mechanizmy monitorowania usług IT