Wdrożenie Microsoft Project Server / Online na platformie SharePoint

OPIS:

Rozwiązanie Project Server / Online rozszerza możliwości aplikacji klienckiej Microsoft Project. Informacje o projektach organizacji przechowywane są
w centralnej bazie. Administrator systemu zarządza zabezpieczeniami
i prawami dostępu użytkowników do poszczególnych projektów. Wyodrębnione jest tzw. Centrum projektów, w którym można przeglądać szczegóły i raporty z całego portfela projektów organizacji.

Zasoby organizacji są również przechowywane w centralnej puli. Daje to możliwość analizowania obciążenia zasobów według projektów, ułatwiając organizacjom prognozowanie przyszłych wymagań dotyczących zasobów i bardziej efektywne ich wykorzystanie.

ROZWIĄZANIE:

Wdrożenie platformy Microsoft Project Server / Online:

  • Poznanie wymagań oraz warunków wstępnych przed wdrożeniem MS Project Server,
  • Instalacja / konfiguracja składników rozwiązania wg wymagań,
  • Przygotowanie szablonów projektów oraz witryn projektowych,
  • Zaprojektowanie i wdrożenie przepływów pracy na platformie Project Server / Online,
  • Prace deweloperskie związane z witrynami, ich modyfikacjami i wyglądem

Tam gdzie organizacje wykorzystują rozwiązania Microsoft 365, konfigurujemy
i wdrażamy rozwiązania oparte o usługę Project Online, gdzie większość prac związanych z zapewnieniem prawidłowego działania platformy jest w gestii dostawcy usługi Online, a prace wdrożeniowe skupione są na korzyściach biznesowych.

KORZYŚCI:

  • Wdrożenie systemu zarządzanie projektami w organizacji opartego na platformie Microsoft Project Server / Online.