Microsoft Dynamics AX Development – Programowanie X++

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie. Elementy środowiska programistycznego Microsoft Dynamics AX 4.0:

 • Microsoft Dynamics AX 4.0 Object Server,
 • Drzewo aplikacjii (Application Object Tree),
 • Warstwy (Layers),
 • Plik etykiet (Label),
 • IntelliMorph – automatyczne generowanie raportów, formularzy i elementów Menu,
 • MorphX i język X++,
 • Bezpieczeństwo w systemie Microsoft Dynamics AX 4.0:
  • Klucze zabezpieczeń,
  • Klucze konfiguracyjne,
  • Klucze licencyjne.

2. Data Dictionary:

 • Application Object Tree,
 • Tabele,
 • Typy danych:
  • Proste,
  • Złożone.
  • Indeksy,
  • Relacje,
  • Enumeratory,
  • Widoki.

3. Interfejs użytkownika:

 • Projekty,
 • Formularze,
 • Menu Items w MorphX,
 • Klasy,
 • Makra,
 • Jobs,

4. Tworzenie raportów:

 • Wprowadzenie do tworzenia raportów,
 • Design Node:
 • AutoDesignSpec,
 • GeneratedDesign.
 • Sposób tworzenia, sekcje, przykłady,
 • DataSource:
  • dodawanie tabel, sortowanie, zakresy i grupowanie,
  • relacje między tabelami.
 • Metody dostępne na raporcie (sekcja Methods):
  • omówienie najważniejszych metod, m. in. init(), fetch(), dialog(), send(), executeSection(), pack(), unpack(),
  • omówienie tworzenia funkcji typu display,
  • dodawanie własnych metod i funkcjonalności do raportu (jako przykład – sposób zmiany języka w kodzie).
 • Uruchamianie raportu poprzez:
  • Menu Item,
  • Klasę (omówienie m. in. funkcji lastValueElementName(), odbierania argumentów przekazywanych do raportu).

5. Język X++:

 • Charakterystyka języka,
 • Narzędzia programistyczne:
  • Edytor kodu,
  • Kompilator X++,
  • Debugger X++.
 • Najlepsze praktyki:
  • Nazewnictwo,
  • Umiejscowienie kodu,
  • Komentarze.
 • Zmienne:
  • Deklaracja typów prostych, złożonych i tabel.
  • Operatory,
  • Instrukcje warunkowe,
  • Pętle,
  • Funkcje wbudowane (Built-in Function),
  • Narzędzia komunikacyjne.

6. Klasy i obiekty:

 • Klasy,
 • Definicje klas:
  • Dziedziczenie,
  • Obiekty klas,
 • Zasięg i parametry metod klas,
 • Typy metod.

7. Dostęp do bazy danych:

 • Pobieranie danych,
 • Operacje na danych,
 • Zapytania (Queries).

8. Formularze:

 • Architektura,
 • Źródła danych (Data Source),
 • Metody formularzy,
 • Typy formularzy.

9. Obsługa wyjątków:

 • Klauzula try… catch,
 • Klauzula throw.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Forma szkolenia: online lub stacjonarnie u Klienta