Microsoft Dynamics AX Development – Programowanie X++

OPIS:

Wsparcie i rozwój systemu Microsoft Dynamics jest jednym z priorytetowych zadań działów IT w firmach, które zdecydowały się na jego uruchomienie. Rozwój organizacji, w której funkcjonuje system, zmiany otocznia biznesowego czy uwarunkowań prawnych generują potrzebę szybkiego i zwinnego wprowadzania zmian w ramach tego narzędzia.

PROFIL FIRMY:

 • Firmy które podjęły decyzję o wdrożeniu platformy Microsoft Dynamics,
 • Firmy które pracują na jednej ze starszych wersji systemu Microsoft Dynamics (AX2012, 2009, 4),
 • Firmy które pracują na wersji systemu Microsoft Dynamics 365,
 • Firmy które posiadają własny zespół IT, który mógłby samodzielnie rozwijać system Microsoft Dynamics,
 • Firmy które chcą zbudować własny zespół IT, który mógłby samodzielnie wspierać system Microsoft Dynamics,
 • Firmy które chcą podnieść kompetencje zespołu IT.

PROFIL UCZESTNIKA:

 • Menedżerowie i pracownicy działu IT sprawujący opiekę nad systemem Microsoft Dynamics w organizacji,
 • Konsultanci i programiści Microsoft Dynamics sprawujący opiekę nad systemem w organizacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Szkolenie pozwoli na przetransferowanie naszych doświadczeń do Twojego zespołu IT. Dzięki temu będzie on mógł samodzielnie zadbać o jego stabilne funkcjonowanie i rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez użytkowników końcowych.

Po szkoleniu będziesz wiedział:

 • Jaką architekturę ma system Microsoft Dynamics,
 • Jak wygląda drzewo aplikacji systemu Microsoft Dynamics,
 • Jakie są dobre praktyki związane z bezpieczeństwem pracy z systemem,
 • Jak rozpocząć programowanie w języku x++,
 • Jak używać wybranych narzędzi programistycznych,
 • Jak pracować z danymi w systemie Microsoft Dynamics.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie:

 • Architektura Microsoft Dynamics,
 • Warstwy (Layers),
 • Pliki etykiet (Label files),
 • Drzewo aplikacji (Aplication Object Tree) z omówieniem wszystkich elementów:

Tables, Maps, Views, Base enums, ExtendedDataTypes, LicenceCodes, Macros, Forms, Classes, Parts, DataSets/DataEntities, VisualStudioProjects, Queries, Jobs, Menus, MenuItems, Services, ServiceGroups, Security (Roles, Privileges, Duties, References, System Documentation)

2. Bezpieczeństwo:

 • Klucze konfiguracyjne (Configuration Keys),
 • Klucze licencyjne (License Keys),
 • Policies.

3. Język X++:

 • Zmienne,
 • Komentarze,
 • Operatory logiczne,
 • Wyrażenia warunkowe,
 • Pętle,
 • Wyświetlanie informacji: Boxes, Infologi, Dialog boxy,
 • Klasy,
 • Metody,
 • Wydobywanie danych,
 • Aktualizacja danych,
 • Kwerendy,
 • Obsługa wyjątków.

4. Narzędzia programistyczne:

 • Edytor X++,
 • Kompilator X++,
 • Debugger X++.

5. Praca z danymi:

 • Cache,
 • Locking,
 • Tabele tymczasowe,
 • Integracja danych,
 • Kolekcje (List, Map, Set, Array, Struct, RecordSortedList, RecordInsertList),
 • Klasy powiązane z formami i elementami formatek,
 • Klasy wbudowane systemu AX,
 • Przetwarzanie wsadowe,
 • Args,
 • Integracja z Visual Studio,
 • Workflow,
 • Sekwencje numeracji,
 • Web Services.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Forma szkolenia: online lub stacjonarnie u Klienta