Fortinet

Fortinet
Przykładowy zakres wykonywanych prac:1. NG Firewall oparte o rozwiązania Fortinetu:
  • kontrola i ochrona treści ruchu WWW,
  • kontrola aplikacji (blokowanie PROXy/TOR/REMOTE CONTROLLE/BOTNET etc.),
  • IPS – proaktywne wykrywanie i blokowania ataków,
  • deszyfracja SSL,
  • sieci VPN – łącznie lokalizacji i dostęp zdalny,
  • ochrona antywirusowa na brzegu sieci,
  • ochrona antyspamowa,
  • ochrona aplikacji webowych – web aplication firewall,
  • centralnie zarządzanie i zabezpieczone w warstwie aplikacyjnej sieci bezprzewodowe.
2. Warsztaty dla zespołu IT.
Genruj kod html do newsleterrów