Biała Lista

Narzędzie dla systemu Microsoft Dynamics AX / 365, pozwalające na automatyczną weryfikację danych kontrahentów w zakresie rachunków bankowych, w oparciu o integrację z Wykazem podatników VAT prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową.

Opis modułu Biała Lista:

 • Weryfikacja na poziomie księgowania faktur zakupu:
  • Sprawdzenie zostanie uruchomione podczas księgowania faktur zakupu poprzez zamówienie zakupu. System weryfikuje rachunek bankowy przypisany do faktury.
  • Sprawdzenie zostanie uruchomione podczas księgowania faktur zakupu poprzez arkusze faktur. System weryfikuje rachunek bankowy przypisany do dostawcy dla wiersza/załącznika faktury.
  • Weryfikacja w arkuszach uruchamiana jest w procesie: Sprawdzania poprawności oraz Księgowania.
  • Sprawdzenie statusu UPO oraz pobranie UPO w formie pliku.
 • Weryfikacja w procesie generowania płatności:
  • Sprawdzenie zostanie zainicjowane podczas uruchomienia funkcji Generuj płatności w arkuszu płatności dostawców.
  • Weryfikacja zostanie również zainicjowana w procesie Sprawdzania poprawności oraz Księgowania arkusza płatności.
 • Weryfikacja masowa rachunków bankowych dostawców:
  • Funkcja uruchamiana w wybrany dzień, weryfikująca rachunki bankowe dostawców wprowadzone do systemu w pliku płaskim.

Opcjonalnie istnieje możliwość dodania funkcji weryfikującej rachunek bankowy kontrahenta do wskazanego przez Klienta procesu księgowania.

Czas realizacji:

16h – instalacja, konfiguracja, testy, szkolenie dla Użytkowników końcowych.

Genruj kod html do newsleterrów