Moduły AX

Wdrożenia sprofilowanych modułów:

1. Jednolity Plik Kontrolny
Aplikacja umożliwia udostępnienie organom kontrolnym danych księgowych w formie elektronicznej w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

2. JPK Delivery
Aplikacja umożliwia autoryzację pliku JPK podpisem elektronicznym, automatyczną wysyłkę do właściwego organu kontrolnego oraz pobranie UPO.

3. Split Payment
Aplikacja umożliwia podzielenie płatności za wystawioną fakturę na rachunek bankowy i rachunek VAT dostawcy.

4. Weryfikacja płatnika VAT
Aplikacja sprawdza status odbiorcy/dostawcy w bazie Ministerstwa Finansów na podstawie polskiego Numeru Identyfikacji Podatkowej lub w bazie VIES dla podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej.

5. Biała lista podatników VAT
Aplikacja pozwala na automatyczną weryfikację rachunków bankowych kontrahentów w oparciu o integrację z Wykazem podatników VAT prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową.

6. EAM/CMMS
Aplikacja wspiera zarządzanie środkami trwałymi i utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie.

7. Aktualizacja kursów walut z NBP
Aplikacja pozwala na aktualizację kursów walut w systemie Microsoft Dynamics AX na podstawie kursów średnich walut z tabeli A publikowanych przez Narodowy Bank Polski.

8. BIRAX
Aplikacja wykorzystuje usługę BIR1 (Baza Internetowa REGON 1). Na podstawie NIP pobiera informacje o dostawcy lub odbiorcy a następnie zapisuje je w kartotece.

9. E – sprawozdania
Aplikacja umożliwia wygenerowanie pliku zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Finansów w zakresie obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.

10. Rozliczanie kosztów samochodów służbowych
Aplikacja umożliwia rozliczenie kosztów eksploatacji samochodów służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. SMA
Aplikacja na urządzenia mobilne (tablety, telefony) do zastosowania w sklepach stacjonarnych/punktach handlowych.

12. WMA
Aplikacja na urządzenia mobilne (HHT 4”) oraz tablety (10”) wykorzystywana w magazynie/produkcji/logistyce.

13. Funkcjonalność w systemie Microsoft Dynamics AX pozwala na:
Weryfikację poprawności rachunków związanych z działalnością gospodarczą kontrahenta
Weryfikację danych kontrahentów w sposób masowy
Weryfikację danych kontrahentów na wybrany dzień
Archiwizację wyników zapytań weryfikacyjnych
Weryfikacja na poziomie kartotek odbiorców i dostawców
Weryfikacja w procesie płatności

Genruj kod html do newsleterrów