Moduły AX

Wdrożenia sprofilowanych modułów:

1. Jednolity Plik Kontrolny Aplikacja umożliwia udostępnienie organom kontrolnym danych księgowych w formie elektronicznej w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

2. JPK Delivery Aplikacja umożliwia autoryzację pliku JPK podpisem elektronicznym, automatyczną wysyłkę do właściwego organu kontrolnego oraz pobranie UPO.

3. Split Payment Aplikacja umożliwia podzielenie płatności za wystawioną fakturę na rachunek bankowy i rachunek VAT dostawcy.

4. Weryfikacja płatnika VAT Aplikacja sprawdza status odbiorcy/dostawcy w bazie Ministerstwa Finansów na podstawie polskiego Numeru Identyfikacji Podatkowej lub w bazie VIES dla podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej.

5. Biała lista podatników VAT Aplikacja pozwala na automatyczną weryfikację rachunków bankowych kontrahentów w oparciu o integrację z Wykazem podatników VAT prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową.

6. EAM/CMMS Aplikacja wspiera zarządzanie środkami trwałymi i utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie.

7. Aktualizacja kursów walut z NBP Aplikacja pozwala na aktualizację kursów walut w systemie Microsoft Dynamics AX na podstawie kursów średnich walut z tabeli A publikowanych przez Narodowy Bank Polski.

8. BIRAX Aplikacja wykorzystuje usługę BIR1 (Baza Internetowa REGON 1). Na podstawie NIP pobiera informacje o dostawcy lub odbiorcy a następnie zapisuje je w kartotece.

9. E – sprawozdania Aplikacja umożliwia wygenerowanie pliku zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Finansów w zakresie obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.

10. Rozliczanie kosztów samochodów służbowych Aplikacja umożliwia rozliczenie kosztów eksploatacji samochodów służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. SMA Aplikacja na urządzenia mobilne (tablety, telefony) do zastosowania w sklepach stacjonarnych/punktach handlowych.

12. WMA Aplikacja na urządzenia mobilne (HHT 4”) oraz tablety (10”) wykorzystywana w magazynie/produkcji/logistyce.

13. Funkcjonalność w systemie Microsoft Dynamics AX pozwala na: Weryfikację poprawności rachunków związanych z działalnością gospodarczą kontrahenta Weryfikację danych kontrahentów w sposób masowy Weryfikację danych kontrahentów na wybrany dzień Archiwizację wyników zapytań weryfikacyjnych Weryfikacja na poziomie kartotek odbiorców i dostawców Weryfikacja w procesie płatności

Genruj kod html do newsleterrów