BIRAX – Internetowa Baza Regon

Narzędzie pozwalające na automatyczne uzupełnianie danych odbiorcy/dostawcy w oparciu o integrację z Bazą Internetową REGON 1 prowadzoną przez Główny Urząd Statystyczny.

Opis modułu BIRAX:

Automatyczne uzupełnienie danych odbiorcy/dostawcy w systemie Microsoft Dynamics AX następuje na podstawie podania numeru NIP. Po wpisaniu numeru NIP w systemie Microsoft Dynamics AX uzupełnione zostaną takie pola jak: nazwa, adres, dane rejestracyjne oraz zostanie utworzona względnie zaktualizowana kartoteka odbiorcy/dostawcy.

Genruj kod html do newsleterrów