MS Excel – efektywne przetwarzanie danych (poziom średniozaawansowany)

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do osób, które już pracowały z programem MS Excel i chcą bardziej efektywnie wykorzystać możliwości arkusza kalkulacyjnego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • korzystać z zaawansowanych funkcji MS Excel
 • tworzyć i posługiwać się tabelami przestawnymi
 • tworzyć spójne i przejrzyste raporty
 • ustawiać różne poziomy zabezpieczeń arkusza i skoroszytu

PROGRAM SZKOLENIA

1. Poprawne używanie formatowania:

 • Format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty,
 • Zaokrąglenia wartości liczbowych.

2. Rodzaje adresowania:

 • Adresowanie względne, bezwzględne, mieszane,
 • Nazywanie komórek i zakresów.

3. Praktyczne wykorzystanie funkcji wbudowanych:

 • Funkcje wyszukiwania i odwołań (WYSZUKAJ.PIONOWO),
 • Funkcje matematyczne (SUMA.JEŻELI),
 • Funkcje statystyczne (LICZ.JEŻELI),
 • Funkcje logiczne (JEŻELI, ORAZ, LUB), łączenie funkcji JEŻELI z innymi funkcjami.

4. Obliczenia i funkcje na datach:

 • Różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, miesięcy, lat, obliczanie daty końcowej (NR.SER.DATY, NR.SER.OST.DN.MIES, DNI.ROBOCZE, DZIEŃ.ROBOCZY, DATA.RÓŻNICA),
 • Wyświetlanie bieżącej daty i wykonywanie na niej obliczeń,
 • Funkcje daty (DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DZIEŃ.TYG).

5. Praca na tekstach:

 • Poprawianie wprowadzonych danych za pomocą funkcji tekstowych (LITERY.WIELKIE, Z.WIELKIEJ.LITERY, USUN.ZBĘDNE.ODSTĘPY, LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, ZŁĄCZ.TEKST, POŁĄCZ.TEKSTY),
 • Rozdzielanie tekstów za pomocą funkcji tekstowych (ZNAJDŹ, DŁ),
 • Rozdzielanie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny, wypełnienie błyskawiczne,
 • Łączenie tekstów – wypełnianie błyskawiczne.

6. Analiza i wyszukiwanie danych:

 • Sortowanie wg wbudowanych list niestandardowych,
 • Sortowanie wg kolorów,
 • Filtrowanie danych z użyciem znaków wieloznacznych.

7. Konsolidacja danych zewnętrznych:

 • Z różnych plików programu MS Excel – narzędzie konsoliduj.

8. Tabele Przestawne:

 • Tworzenie tabeli przestawnej,
 • Ustawienia pola wartości (typy agregacji danych),
 • Filtrowanie – obszar filtru, fragmentator,
 • Sortowanie etykiety, wartości,
 • Odświeżanie danych,
 • Grupowanie danych w tabelach przestawnych (grupowanie wg daty, liczb, tekstu),
 • Drążenie danych.

9. Formatowanie warunkowe:

 • Formatowanie całych wierszy zawierających określony tekst, wartości lub daty w kolumnie,
 • Formatowanie z wykorzystaniem zestawów ikon,
 • Wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych.

10. Podstawowa walidacja danych:

 • Wybór z list rozwijanych,
 • Dynamiczne listy rozwijane,
 • Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych – ograniczenia dla typu wprowadzanych danych,
 • Sprawdzanie poprawności danych – komunikaty i alerty.

11. Ochrona arkusza i skoroszytu:

 • Ochrona arkusza,
 • Ochrona skoroszytu.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia