MS Excel w logistyce

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do osób zarządzających oraz pracujących w dziale logistyki, które chciałyby usprawnić proces przygotowywania raportów kosztów i analiz procesów logistycznych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • korzystać z najczęściej wykorzystywanych formuł Excela
 • tworzyć i posługiwać się tabelami przestawnymi
 • tworzyć spójne i przejrzyste systemy raportowania podwładnych oraz raporty dla przełożonych

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wykorzystanie funkcji Excela do oceny ekonomicznej procesów logistycznych

 • funkcje logiczne (jeżeli, lub, oraz)
 • funkcje statystyczne i matematyczne (licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, licz.warunki)
 • funkcje wyszukiwania i odwołań (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo)
 • funkcje daty i czasu (dziś, dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg, dni.robocze, dzień.roboczy, data.różnica)
 • funkcje tekstowe (lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, litery.wielkie, litery.małe, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery)
 • zagnieżdżanie funkcji

2. Budowanie mierników logistycznych

 • zależność między cenami zakupu a kosztami działalności
 • ocena kosztów logistycznych
 • ocena struktury, dynamiki i wielkości zakupu
 • ocena struktury i wielkości zapasów
 • mierniki produktywności zapasów
 • ocena przydatności i kompletności zapasów
 • ocena sprzedaży utraconej
 • oddziaływanie procesów logistycznych na rentowność

3. Wykorzystanie tabeli przestawnej do dynamicznej analizy danych rozłożonych w czasie

 • tworzenie tabeli przestawnej z bazy danych
 • wskaźniki w czasie oraz wskaźniki branżowe
 • praktyczne wykorzystanie wskaźników – formułowanie wniosków
 • najczęstsze pułapki przy formułowaniu wniosków

4. Tworzenie systemu raportowania dla podwładnych:

 • budowanie przykładowych raportów logistycznych – listy danych do wyboru,
 • hasła dostępu i ochrona danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • łącza do danych zewnętrznych, makra
 • udostępnianie plików do pracy w sieci, wykorzystanie chmury

5. Tworzenie raportów logistycznych, przykłady raportów

 • raporty bieżące,
 • raporty skumulowane,
 • raporty o wyjątkach,
 • wykorzystanie wykresów w raportach
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia