Project for the web (Plan1)

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Tworzenie nowego projektu i zarządzanie istniejącymi projektami:
  • Ekran powitalny,
  • Zarządzanie istniejącymi projektami:
   • Wyszukiwanie projektów na listach,
   • Zarządzanie dostępnymi projektami.
  • Tworzenie nowego projektu:
   • Import projektu z pliku,
   • Korzystanie z predefiniowanych szablonów,
   • Pusty projekt.
  • Praca z zadaniami w projekcie:
   • Rozpoczęcie projektu,
   • Rodzaje zadań,
   • Czas trwania zadań.
  • Formularz zadania omówienie dostępnych opcji:
   • Graficzna reprezentacja zadań na wykresie Gantta (Osi czasu),
   • Punkty kontrolne (kamienie milowe),
   • Zadania atomowe/elementarne,
   • Zadania sumaryczne,
   • Poziom konspektu.
 1. Typy relacji oraz ich rola w Project online:
  • Relacja ZR (Zakończenie Rozpoczęcie),
  • Relacja Początek-Początek (Start to Start),
  • Relacja Koniec-Koniec (Finish to Finish),
  • Relacja Jeden do wielu Wiele relacji.
 2. Tworzenie i zarządzanie relacjami w Project online:
  • Tworzenie relacji w formularzu zadania (Następnika),
  • Modyfikowanie relacji w formularzu Następnika,
  • Usuwanie relacji w formularzu Następnika,
  • Ręczne metody zakładania i usuwania relacji.
 3. Przypisania zasobów (użytkowników) do zadań:
  • Tworzenie i przypisywanie grup użytkowników do projektu,
  • Przypisywanie użytkowników do zadań przy pomocy formularza zadania,
  • Przypisywanie użytkowników do zadań w widoku Siatki i Oś czasu,
  • Przypisywanie użytkowników do zadań w widoku Tablica i Kontakty,
  • Przydzielanie i usuwanie zasobów metodą „przeciągnij i upuść.
 4. Praca z widokami:
  • Siatka,
  • Praca z kolumnami w widoku Siatki,
  • Użycie predefiniowanego zestawu kolumn,
  • Tworzenie własnych pól użytkownika,
  • Kolorowanie warunkowe w widoku siatki,
  • Narzędzi eksportu Dostęp do plików zespołu.
 5. Tablica:
  • Kafelek zadania,
  • Praca z zadaniami w widoku Tablica,
  • Praca z widokami Przedziały i Sprint,
  • Opcje grupowania w widoku Tablica.
 6. Zadania:
  • Modyfikowanie widoku Zadania,
  • Oś czasu,
  • Modyfikowanie widoku Oś czasu,
  • Ścieżka krytyczna w widoku Oś czasu.
 7. Kontakty:
  • Przypisania zasobów (użytkowników) do zadań,
  • Modyfikowanie widoku Kontakty.
 8. Użycie filtrów w widokach.
 9. Tworzenie planów:
  • Budowanie i modyfikowanie Planu,
  • Zmiana kolejności wyświetlanych projektów,
  • Usunięcie projektu,
  • Dostępność planów,
  • Przesłanie linku do Planu.
 10. Przydatne skróty klawiaturowe:
  • Praca w widoku Tablicy,
  • Praca w widoku Siatki,
  • Praca w widoku Osi czasu.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia