MS Excel w dziale sprzedaży

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do osób pracujących i zarządzających działami handlowymi, które chcą usprawnić codzienną pracę w dziale sprzedaży.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • przygotować niezbędne kalkulacje
 • tworzyć i posługiwać się tabelami przestawnymi
 • tworzyć spójne i przejrzyste raporty, analizy i zestawienia

PROGRAM SZKOLENIA

1. Powtórzenie podstaw programu Excel

 • podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
 • adresowanie względne i bezwzględne
 • wypełnianie serią danych,
 • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty

2. Kalkulacje przy użyciu funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel

 • funkcje wyszukiwania i odwołań (wyszukaj.pionowo, wyszukaj poziomo)
 • funkcje matematyczne (suma.jeżeli)
 • funkcje logiczne (jeżeli, oraz, lub)
 • funkcje tekstowe (lewy, prawy, fragment.tekstu)
 • funkcje daty (dziś, dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg, dni.robocze, dzień.roboczy, data.różnica)
 • tworzenie i wykorzystanie nazw w formułach
 • zagnieżdżanie funkcji

3. Analiza danych za pomocą tabeli przestawnej

 • tworzenie tabeli przestawnej
 • formatowanie danych
 • pola i elementy obliczeniowe
 • grupowanie danych
 • wykresy przestawne

4. Tworzenie formularzy i poprawność danych

 • ograniczenie wpisywania danych w określonym formacie
 • tworzenie list

5. Ochrona arkusza i skoroszytu

 • ochrona arkusza i skoroszytu
 • udostępnianie części chronionego arkusza
 • ustawianie haseł dla różnych użytkowników
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych
 • udostępnianie plików do pracy w sieci, wykorzystanie chmury

6. Wykresy

 • prezentacja na wykresie niestandardowych danych za pomocą osi pomocniczej
 • wykresy mieszane
 • linie trendu
 • etykiety danych
 • elementy graficzne
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia