MS Excel w finansach i księgowości

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do osób pracujących i zarządzających działami księgowości i finansów, które chcą usprawnić proces przygotowywania analiz kosztów oraz tworzenia planu kont i zestawień księgowo-finansowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • korzystać z formuł Excela najczęściej wykorzystywanych w dziale księgowości
 • tworzyć i posługiwać się tabelami przestawnymi
 • tworzyć spójne i przejrzyste systemy raportowania podwładnych oraz raporty dla przełożonych

PROGRAM SZKOLENIA

1. Powtórzenie podstaw programu Excel

 • podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
 • adresowanie względne i bezwzględne
 • wypełnianie serią danych,
 • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty

2. Przetwarzanie danych tekstowych

 • funkcje tekstowe (lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, litery.wielkie, litery.małe, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery)
 • narzędzie tekst jako kolumny

3. Przygotowanie dokumentów księgowych (funkcje logiczne, matematyczne, tekstowe)

 • tabele amortyzacyjne
 • tabele międzyokresowego rozliczenia przychodów i kosztów
 • tabele bilansu
 • przygotowanie bilansu
 • przygotowanie rachunku wyników
 • przygotowanie przepływów finansowych
 • przygotowanie zestawienia zmian w kapitałach

4. Optymalizacja pracy w księgowości

 • uzgodnienie kont przy użyciu funkcji Excela
 • drukowanie potwierdzeń sald
 • przygotowanie faktur i rachunków do zaksięgowania
 • obliczenie struktury VAT

5. Analiza wyników finansowych firmy, inwentaryzacja

 • tworzenie i praca na tabeli przestawnej
 • pole i element obliczeniowy
 • Raporty dla przełożonych
 • tworzenie przykładowych raportów
 • formatowanie raportów (nagłówki i stopki, ochrona danych w arkuszu kalkulacyjnym, wydruki)
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia