Modelowanie i wydajna analiza danych w Power Pivot

Cena netto za os.:
990 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

 • 17/06 2024 - Online

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności:

 • Importowania danych z różnych źródeł,
 • Konsolidacji danych z wielu źródeł,
 • Tworzenia modelu danych,
 • Analizy dużych zestawów danych z pomocą funkcji języka DAX,
 • Tworzenia wskaźników KPI,
 • Tworzenia przejrzystych raportów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wstęp:

 • Czym jest dodatek Power Pivot,
 • Powiązanie z dodatkiem Power Query.

2. Model danych:

 • Czym jest model danych,
 • Kolumnowa baza danych,
 • Model gwiazdy.

3. Źródła danych dla Power Pivot:

 • Tabele z aktywnego skoroszytu MS Excel – z wykorzystaniem tworzenia relacji; dodawanie tabel,
 • Zewnętrzne pliki MS Excel, tekstowe, CSV,
 • Baza danych programu MS Access.

4. Power Query jako podstawa tworzenia modelu danych:

 • Import różnych źródeł danych,
 • Przekształcanie danych.

5. Tworzenie relacji:

 • W oknie programu MS Excel,
 • W oknie dodatku Power Pivot.

6. Okno edytora Power Pivot:

 • Kolumna obliczeniowa,
 • Siatka miar:
  • Typy miar,

  • Tworzenie miar jawnych,

  • Zarządzanie miarami,

  • Miary w polach tabeli przestawnej.

7. Tworzenie i wykorzystanie hierarchii:

 • Tabela wymiarów dat,
 • Tworzenie hierarchii.

8. Wstęp do języka DAX:

 • Funkcje relacji,
 • Funkcje matematyczne,
 • Funkcje agregacji,
 • Funkcje analizy czasowej.

9. Tworzenie raportów na podstawie modelu danych:

 • Tabele przestawne i wykresy przestawne,
 • Ukrycie pól tabeli przestawnej,
 • Miary w tabelach przestawnych,
 • Fragmentatory jako filtry,
 • Odświeżanie raportów.

10. Wskaźniki KPI – kluczowe wskaźniki wydajności:

 • Miejsca definiowania KPI,
 • Okno KPI,
 • KPI w tabeli przestawnej.

11. Tworzenie pulpitu nawigacyjnego – przygotowanie raportu na podstawie różnych źródeł danych z wykorzystaniem Power Query.

W CENIE ZAWIERAMY

W cenę szkolenia wliczone jest:

certificate Certyfikat

ebook Materiały w wersji elektronicznej