Szybkie analizy biznesowe – tabele przestawne MS Excel

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do osób, które już pracowały z programem MS Excel i chcą zoptymalizować budowę zarówno prostych jak i wielowymiarowych raportów i analiz danych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • optymalnie przygotować dane do wykorzystania w tabelach przestawnych
 • tworzyć tabele przestawne
 • formatować dane w tabeli przestawnej
 • wykonywać dodatkowe obliczenia i korzystać z zaawansowanych funkcji tabeli przestawnej
 • tworzyć wykresy przestawne
 • tworzyć dashboard

PROGRAM SZKOLENIA

1. Prawidłowe przygotowanie danych:

 • Prawidłowe formatowanie danych źródłowych,
 • Importowanie danych źródłowych (pliki zewnętrzne oraz sieci Web),
 • Poprawa błędnego separatora dziesiętnego (np. kropki na przecinek) w zestawieniach z baz danych oraz programów księgowych.

2. Tworzenie tabeli przestawnej:

 • Budowa tabeli przestawnej,
 • Poprawne umieszczanie i przenoszenie tabeli,
 • Umieszczanie danych w tabeli przestawnej,
 • Dodawanie wielu zakresów danych do obszaru wierszy, kolumn, wartości i filtru raportu,
 • Ukrywanie i wyświetlanie danych w tabeli przestawnej,
 • Zmiana nazwy pola w tabeli przestawnej,
 • Wyświetlanie filtrowanych danych w oddzielnych arkuszach,
 • Zmiana źródła danych tabeli przestawnej,
 • Odświeżanie danych w tabeli przestawnej,
 • Drążenie danych.

3. Formatowanie tabel przestawnych:

 • Styl tabeli przestawnej,
 • Formatowanie danych w tabelach przestawnych,
 • Układy raportu tabeli przestawnej,
 • Ukrywanie, odkrywanie sum częściowych i sum końcowych,
 • Konwersja tabeli przestawnej na zestawienie.

4. Prezentacja danych liczbowych w tabeli przestawnej:

 • Obliczenia według, których można podsumować dane w tabeli,
 • Grupowanie danych wg daty, tekstu, wartości,
 • Sposoby pokazywania zagregowanych wartości,
 • Obliczenia niestandardowe,
 • Pola obliczeniowe.

5. Sortowanie danych w tabeli przestawnej:

 • Sortowanie tekstów, wartości liczbowych,
 • Sortowanie wg list niestandardowych.

6. Filtrowanie danych w tabeli przestawnej:

 • Obszar Filtrów,
 • Filtry etykiet, filtry wartości,
 • Fragmentatory,
 • Oś czasu,
 • Wiele filtrów w jednym polu,
 • Wyświetlanie stron filtru raportu w oddzielnych arkuszach.

7. Wykresy przestawne.

8. Dashboard:

 • Tabela przestawna,
 • Wykres,
 • Fragmentator,
 • Formatowanie warunkowe.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia