Analiza i przetwarzanie danych w MS Excel – Power Query

Cena netto za os.:
990 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

 • 04/10 2024 - Online

Analiza i przetwarzanie danych w MS Excel – Power Query

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności:

 • Importowania danych z różnych źródeł
 • Przekształcania – oczyszczania danych
 • Tworzenia zapytań w języku M
 • Konsolidacji danych z wielu źródeł
 • Analizy dużych zestawów danych

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wstęp:

 • Dodatek Power Query w usługach Microsoft i Excel
 • Cykl przetwarzania danych ETL, ELT
 • Okno edytora Power Query
 • Korzyści ze stosowania dodatku Power Query w analizie danych

2. Importowanie danych z:

 • programu MS Excel jako wewnętrzne źródło danych (z tabeli / zakresu)
 • programu MS Excel jako zewnętrzne źródło danych (z pliku => ze skoroszytu)
 • Plików tekstowych (z pliku tekstowego / CSV)
 • sieci Web
 • bazy danych programu Microsoft Access
 • folderu

3. Przekształcanie danych:

 • Podgląd danych (jakość / rozkład / profil kolumny)
 • Zarządzanie kolumnami i wierszami
 • Dzielenie kolumny / Scalanie kolumn
 • Grupowanie
 • Karta Przekształć vs. Dodaj kolumnę
 • Kolumna z przykładów / kolumna niestandardowa / kolumna warunkowa / kolumna indeksu
 • Transformacje dat
 • Typy danych

4. Tworzenie i edytowanie zapytań:

 • Opcje zapytania
 • Odwołanie
 • Duplikowanie
 • Zależności zapytań

5. Właściwości zapytania:

 • Edytor Power Query
 • panel Zapytania i Połączenia
 • karta Zapytanie

6. Ładowanie danych do skoroszytu:

 • Sposoby ładowania danych w skoroszycie
 • Dodawanie do modelu danych

7. Odświeżanie danych w raportach końcowych.

8. Konsolidacja wielu źródeł danych:

 • Dołączanie danych
  • Z plików
  • Z folderu
  • Z arkuszy skoroszytu (wewnętrzne / zewnętrzne)
 • Scalanie danych (różne typy sprzężeń)

9. Transformacja Pivot / Unpivot.

10. Wstęp do języka M:

 • Pasek formuły
 • Edytor zaawansowany
 • Dokumentacja funkcji języka M

11. Obsługa błędów:

 • Zmiana położenia pliku źródłowego
 • Zmiana nazwy pliku źródłowego
 • Zmiana nazwy arkusza z danymi źródłowymi
 • Zmiana nazwy kolumny w danych źródłowych
 • Zmiana nazwy tabeli źródłowej

12. Power Query jako podstawa tworzenia modelu danych:

 • Z tabel MS Excel
 • Z plików różnych typów

13. Tworzenie pulpitu nawigacyjnego – przygotowanie raportu na podstawie różnych źródeł danych z wykorzystaniem Power Query.

W CENIE ZAWIERAMY

W cenę szkolenia wliczone jest:

certificate Certyfikat

ebook Materiały w wersji elektronicznej