MS Excel – sztuka tworzenia zaawansowanych arkuszy (poziom zaawansowany)

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do osób korzystających na co dzień z arkusza kalkulacyjnego, pragnących usprawnić i zautomatyzować swoją pracę w arkuszu kalkulacyjnym. Szkolenie pozwala na poznanie zaawansowanych funkcji programu Excel oraz na swobodne dokonywanie dowolnych obliczeń przy użyciu tego programu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • poruszać się po MS Excel
 • korzystać z zaawansowanych funkcji oraz narzędzi
 • analizować dane za pomocą zaawansowanych narzędzi
 • ustawiać różne poziomy zabezpieczeń arkusza i skoroszytu
 • efektywnie tworzyć i wykorzystywać tabele i wykresy przestawne
 • tworzyć i korzystać z poleceń Makro

PROGRAM SZKOLENIA

1. Powtórzenie podstaw programu Excel
 • podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
 • adresowanie względne i bezwzględne
 • wypełnianie serią danych,
 • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty

2. Zaawansowane formuły

 • funkcje logiczne – (jeżeli, lub, oraz)
 • funkcje tekstowe – (lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery)
 • funkcje statystyczne i matematyczne – (licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, licz.warunki)
 • funkcje wyszukiwania i odwołań – (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo,)
 • funkcje daty i czasu – (dziś, dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg, data.różnica)
 • zagnieżdżanie funkcji

3. Analiza i wyszukiwanie danych

 • sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje
 • filtrowanie danych, autofiltr
 • polecenie Znajdź/Zamień

4. Tabele Przestawne

 • tworzenie tabeli przestawnej
 • odświeżanie danych
 • obliczenia na wartościach
 • grupowanie danych
 • filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych
 • elementy i pola obliczeniowe
 • tworzenie tabeli przestawnych z danych zewnętrznych

5. Formatowanie warunkowe

 • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości
 • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon
 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych
 • formatowanie niestandardowe

6. Zaawansowane wykresy – wizualizacja danych

 • przedstawienie danych o różnych rzędach wielkości
 • zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów
 • tworzenie wykresów złożonych
 • zmiana zakresów danych
 • ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali
 • wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi
 • wykres z dwiema osiami
 • linia trendu

7. Ochrona arkusza i skoroszytu

 • ochrona arkusza i skoroszytu
 • udostępnianie części chronionego arkusza
 • ustawianie haseł dla różnych użytkowników
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych
 • udostępnianie plików do pracy w sieci, wykorzystanie chmury

8. Zaawansowane ustawienia drukowania

9. Makropolecenia

 • tworzenie
 • uruchamianie
 • bezpieczeństwo
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia
Genruj kod html do newsleterrów