MS Excel – sztuka tworzenia zaawansowanych arkuszy (poziom zaawansowany)

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do osób korzystających na co dzień z arkusza kalkulacyjnego, pragnących usprawnić i zautomatyzować swoją pracę w arkuszu kalkulacyjnym. Szkolenie pozwala na poznanie zaawansowanych funkcji programu Excel oraz na swobodne dokonywanie dowolnych obliczeń przy użyciu tego programu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • korzystać z zaawansowanych funkcji oraz narzędzi MS Excel
 • analizować dane za pomocą zaawansowanych narzędzi
 • efektywnie tworzyć i wykorzystywać tabele i wykresy przestawne
 • rejestrować i korzystać z makr

PROGRAM SZKOLENIA

1. Poprawne używanie formatowania:

 • Format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty,
 • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane.

2. Praktyczne wykorzystanie zaawansowanych funkcji wbudowanych:

 • Funkcje logiczne – zagnieżdżanie funkcji JEŻELI z innymi funkcjami,
 • Funkcje statystyczne i matematyczne – (SUMA.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI),
 • Funkcje wyszukiwania i odwołań – (WYSZUKAJ.PIONOWO, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ),
 • Funkcje daty – (DNI.ROBOCZE, TEKST, DZIEŃ.TYG, DATA.WARTOŚĆ),
 • Zagnieżdżanie funkcji,
 • Inspekcja formuł.

3. Analiza i wyszukiwanie danych:

 • Sortowanie wg własnych list niestandardowych,
 • Sortowanie wierszy,
 • Filtrowanie z użyciem znaków wieloznacznych,
 • Filtrowanie zaawansowane.

4. Formatowanie warunkowe:

 • Zestawy ikon,
 • TOP10,
 • Harmonogram Gantta.

5. Tabele Przestawne:

 • Wyświetlanie różnych obliczeń w polach wartości tabeli,
 • Grupowanie danych (grupowanie wg daty, liczb, tekstu),
 • Filtrowanie – fragmentator, oś czasu, filtry etykiet, filtry wartości, wiele filtrów w jednym polu, strony filtru raportu,
 • Sortowanie wg własnych list niestandardowych,
 • Pola obliczeniowe,
 • Obliczenia na wartościach,
 • Tworzenie tabeli przestawnych z danych zewnętrznych (narzędzie Power Query),
 • Drążenie danych,
 • Odświeżanie danych w tabeli przestawnej,
 • Tabela przestawna na podstawie modelu danych (relacje) – źródło w bieżącym skoroszycie,
 • Tabela przestawna na podstawie modelu danych – źródło w zewnętrznych skoroszytach (Power Query).

6. Wykresy przestawne.

7. Niestandardowa walidacja danych:

 • Dynamiczne listy zależne,
 • Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych na podstawie formuł.

8. Pulpit nawigacyjny:

 • Tabele przestawne,
 • Fragmentatory – połączenie z wieloma tabelami przestawnymi,
 • Wykresy przestawne.

9. Makropolecenia:

 • Bezpieczeństwo,
 • Tworzenie,
 • Uruchamianie,
 • Przypinanie makra do kontrolki formularza – przycisk,
 • Tworzenie własnej karty makr z grupami makr.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia
Genruj kod html do newsleterrów