Pobieranie, przetwarzanie i analizowanie danych w Power BI Desktop

Cena netto za os.:
990 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności::

  • Importowania danych z różnych źródeł,
  • Tworzenia relacji i modelowania danych,
  • Analizy dużych zestawów danych z pomocą funkcji języka DAX,
  • Wizualizacji danych w postaci interaktywnych raportów,
  • Zapisywania raportów,
  • Przekazywania, publikowania, eksportowania raportów.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Informacje wstępne o Power BI Desktop:

  • Źródła danych do analizy w Power BI Desktop,
  • Normalizacja danych,
  • Model danych – tabele faktów, tabele wymiarów,
  • Interfejs programu.

  2. Import danych:

  • Z plików (TXT, CSV, XLSX, MS Access, model danych MS Excel),
  • Z zawartości folderu,
  • Z relacyjnych baz danych (SQL Server).

  3. Edytor zapytań – przygotowanie danych do analizy:

  • Przekształcanie danych – operacje na kolumnach,
  • Operacje na wierszach,
  • Łączenie danych,
  • Ładowanie danych,
  • Typy danych,
  • Widok danych w programie Power BI Desktop.

  4. Tworzenie modelu danych i relacji:

  • Różne widoki danych,
  • Relacje pomiędzy tabelami,
  • Widok Model i okno Zarządzaj relacjami,
  • Kategoryzowanie danych i sumowanie domyślne,
  • Tworzenie hierarchii,
  • Kardynalność i kierunek filtrowania krzyżowego.

  5. Tabela kalendarza:

  • Rodzaje tabel kalendarza,
  • Tworzenie tabeli kalendarza,
  • Tworzenie kolumn w tabeli kalendarza,
  • Dodawanie kalendarza do modelu danych.

  6. Obliczenia w modelu danych – język DAX:

  • Miary niejawne – agregacja danych (suma, średnia, minimalna, maksymalna itp.)
  • Kolumny obliczane,
  • Miary jawne,
  • Szybkie miary,
  • Analiza czasowa.

  7. Tworzenie raportów wizualnych:

  • Tabela i macierz,
  • Karta i karta z wieloma wierszami,
  • Podstawowe wykresy (kolumnowy, słupkowy, liniowy, kołowy, punktowy, warstwowy),
  • Inne typy wykresów,
  • Sortowanie tabel, macierzy, wykresów,
  • Sortowanie według kolumny,
  • Mapy w Power BI Desktop,
  • Raporty powiązane (raport nadrzędny, przeglądanie szczegółowe).

  8. Filtrowanie raportów:

  • Filtry wizualizacji, filtry stron, filtry raportu,
  • Stosowanie filtrów,
  • Filtrowanie danych różnych typów (liczbowych, daty i czasu),
  • Używanie fragmentatorów,
  • Synchronizacja fragmentatorów.

  9. Formatowanie raportów:

  • Formatowanie tabel, macierzy,
  • Formatowanie wykresów,
  • Formatowanie map,
  • Formatowanie strony,
  • Wyrównywanie i rozkładanie wizualizacji, przyciąganie obiektów do siatki,
  • Dodawanie pól tekstowych, obrazów i kształtów.

  10. Eksport danych z wizualizacji:

  • Do pliku CSV,
  • Publikowanie w usłudze Power BI,
  • Eksport z usługi Power BI do PDF, Power Point, MS Excel.

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej