Usługi systemowe i sieciowe

Przykładowy zakres wykonywanych prac podczas wdrożenia usług systemowych i sieciowych:

 1. Rozwiązywanie nazw (DNS) w sieciach lokalnych i internecie

 2. Dynamiczna dzierżawa adresów IP (DHCP)

 3. Wysoka dostępność usług – klastry wysokiej dostępności (Failover Clustering)

 4. Serwery plikowe (Fileshare) oraz rozproszone serwery plikowe (DFS)

 5. Usługi terminalowe (Remote Desktop)

 6. Warsztaty dla zespołu IT w zakresie użytkowania, utrzymania, monitorowania i odzyskiwania w przypadku awarii.

 7. Dokumentacja środowiska.

 8. Doradztwo i dostawa niezbędnego do wykonania wdrożenia sprzętu i oprogramowania.