Exchange

Przykładowy zakres wykonywanych prac podczas planowania, budowy infrastruktury, migracji oraz stworzenia docelowej organizacji dla Microsoft Exchange. Nasze pracę możemy wykonać na każdej dostępnej wersji EX 2003, EX 2007, EX 2010, EX 2013, EX 2016. W miarę możliwości, sugerujemy dokonać migracji do możliwie najwyższej wersji.

exchange

Migracja Microsoft Exchange:

1. Planowanie:

 • Warsztaty planistyczne (określenie głównych wytycznych dotyczących nowego środowiska),
 • Projekt techniczny (dokument),
 • Plan migracji,
 • Plan testów funkcjonalnych.

 2. Budowa infrastruktury:

 • Infrastruktura Active Directory i PKI:
  • Bezpieczne rozszerzenie schematu Active Directory,
  • Przygotowanie Active Directory do odpowiedniej wersji Exchange (konta, grupy, weryfikacje site’ów, replikacji, itp.),
 • Infrastruktura fizyczna:
  • Instalacja serwerów fizycznych/wirtualnych – dodanie do domeny,
  • Weryfikacja podsystemu dyskowego pod względem wydajności,

 3. Budowa docelowej organizacji Exchange:

 • Instalacja organizacji,
 • Publikacja usług w Internecie i sieci wewnętrznej,
 • Migracja obiektów do organizacji Exchange,
 • Testy funkcjonalne.

  4. Migracja Exchange:

 • Migracja skrzynek oraz folderów publicznych,
 • Wygaszanie starszej wersji,

 5. Konfiguracje platformy sprzętowej i systemu operacyjnego:

 • Konfiguracje systemu operacyjnego,
 • Konfiguracje firewall,
 • Zalecenia dotyczące oprogramowania AV,
 • Konfiguracje sprzętowe wykorzystywanych systemów,
 • Adresacje IP systemów,
 • Konfiguracje urządzeń Load Balancer,
 • Konfiguracje systemu antyspamowego i antywirusowego,

6. Optymalizacja rozwiązań pocztowych:

 • Profile użytkowników,
 • Konfiguracje serwerów typu Database Availability Group lub równoważnych,
 • Konfiguracje sieci,
 • Konfiguracje baz danych,
 • Konfiguracje preferencji aktywacji baz danych,
 • Konfiguracje kompresji replikacji baz danych,
 • Konfiguracje limitów skrzynek,
 • Konfiguracje folderów publicznych (jeśli będą wykorzystywane).

7. Konfiguracje warstwy transportu:

 • Routing wiadomości i konektory,
 • Globalne limity,
 • Akceptowane domeny pocztowe,
 • Domeny zewnętrzne,
 • Polityka adresów E-mail,
 • Listy adresowe,
 • Polityka książek adresowych,
 • Konfiguracje kolejek transportu,
 • Konfiguracje podpowiedzi – Mailtips,
 • Konfiguracje reguł transportu,
 • Konfiguracje usługi DNS.

8. Konfiguracje warstwy dostępowej:

 • Konfiguracje dla klientów webowych,
 • Konfiguracje Active Sync,
 • Konfiguracje automatycznej konfiguracji klientów pocztowych,
 • Konfiguracje skrzynek adresowych offline,
 • Konfiguracje RPC przez http dla połączenia klienta pocztowego z serwerem poczty,
 • Konfiguracje POP3 oraz IMAP4,
 • Polityka książek adresowych,
 • Konfiguracje kolejek transportu,
 • Konfiguracje podpowiedzi – Mailtips,
 • Konfiguracje certyfikatów dla usług dla dostępu z zewnątrz sieci,
 • Konfiguracje certyfikatów dla usług dla dostępu z wewnątrz sieci.

 9. Konfiguracje warstwy publikującej:

 • Konfiguracje przełączania sesji na urządzeniach HLB,
 • Konfiguracje VIP dla publikowanych adresów,

10. Konfiguracje indeksacji zawartości skrzynek.

11. Dokumentacja środowiska.

12. Szkolenie dla administratorów w zakresie użytkowania, utrzymania, monitorowania i odzyskiwania w przypadku awarii.